Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2016/526989

İhale No: 2016/526989
DİKKAT!

Bu ihale için 1 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı TCDD PARKINDA HİZMET VEREN MUHTELİF TİPTEKİ ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 140 TAKIM (SAĞ-SOL) KİLİTLEME MEKANİZMASINA SAHİP DERAYMAN PABUÇLARI SATIN ALINACAKTIR
 • İhale No 2016/526989
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 12.01.2017 14:30
 • Eklenme Tarihi 02.12.2016 08:25
 • Telefon 0312) 309 05 15
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam Kapsam Dışı
 • Usül Diğer
 • İhale Yeri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı
 • İşin Yeri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
 • Kurum Tcdd İşletmesi Genel Müdürlüğü
 • Üst İdare T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(tcdd)
 • En Üst İdare Kitler
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı TCDD PARKINDA HİZMET VEREN MUHTELİF TİPTEKİ ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 140 TAKIM (SAĞ-SOL) KİLİTLEME MEKANİZMASINA SAHİP DERAYMAN PABUÇLARI SATIN ALINACAKTIR

TCDD PARKINDA HİZMET VEREN MUHTELİF TİPTEKİ ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 140 TAKIM (SAĞ-SOL) KİLİTLEME MEKANİZMASINA SAHİP DERAYMAN PABUÇLARI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No:2016/526989

1 - İdarenin:

a) Adresi:TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası:(0312) 309 05 15/4419-4149 (0312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi:malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD parkında hizmet veren muhtelif tipteki çeken ve çekilen araçların herhangi bir kaza veya olağanüstü halde tekerin raydan çıkması durumunda (deray), tekerin tekrar raya koyulabilmesi için gerekli olan 140 takım (sağ-sol) kilitleme mekanizmasına sahip derayman pabuçlarının temini.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 12/01/2017 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 150,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10662/1-1

< GERİ DÖN