Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2016/593473

İhale No: 2016/593473
İhale Adı 8.000 TON KIRMA TAŞ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
 • İhale No 2016/593473
 • Şehir Çanakkale
 • İhale Tarihi 13.01.2017 15:00
 • Eklenme Tarihi 28.12.2016 08:25
 • Telefon 0 286 416 20 01
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam Kapsam Dışı
 • Usül Açık
 • İhale Yeri ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu
 • İşin Yeri TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi
 • Kurum Tki Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü
 • Üst İdare Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü(tki)
 • En Üst İdare Kitler
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 8.000 TON KIRMA TAŞ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

8.000 TON KIRMA TAŞ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Ocak sahası yollarında kullanılmak üzere 8.000 ton Kırma taş Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası:2016/593473

1 - İdarenin

a) Adresi:TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası:Tel: 0 286 416 20 01Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi:clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi:www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı:İşletme Müdürlüğümüz Ocak sahası yollarında kullanılmak üzere 8.000 ton Kırma taş Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim yeri:ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü:Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer:ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati:13/01/2017 Cuma günü saat 15:00

d) Dosya No:123-KÇLİ/2016-0778

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 13/01/2017 Cuma günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11378/1-1

< GERİ DÖN