Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2016/584705

İhale No: 2016/584705
DİKKAT!

Bu ihale için 1 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı LOKOMOTİF MUHTELİF DÖKÜM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
 • İhale No 2016/584705
 • Şehir Eskişehir
 • İhale Tarihi 11.01.2017 14:00
 • Eklenme Tarihi 28.12.2016 08:25
 • Telefon 0 (222) 224 00
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam Kapsam Dışı
 • Usül Diğer
 • İhale Yeri TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
 • İşin Yeri Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
 • Kurum Tülomsaş Genel Müdürlüğü
 • Üst İdare T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(tcdd)
 • En Üst İdare Kitler
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı LOKOMOTİF MUHTELİF DÖKÜM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

LOKOMOTİF MUHTELİF DÖKÜM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası:2016/584705

1 - İdarenin

a) Adresi:Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası:0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı:2 Kalem (400 adet sabo çarığı, 2000 adet sabo) Lokomotif Döküm Muhtelif Malzemeleri teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer:TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati:11.01.2017 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 11/01/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11235/1-1

< GERİ DÖN