Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9990/23687

İhale No: 9990/23687
İhale Adı TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
 • İhale No 9990/23687
 • Şehir Sakarya
 • İhale Tarihi 11.01.2017 11:00
 • Eklenme Tarihi 30.12.2016 08:25
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 2886 / 45
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından
 • İşin Yeri İLİ: SAKARYA İLÇESİ: KARASU İHALEYİ YAPAN İDARE: KARASU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
 • Kurum KARASU BELEDİYE BŞK.
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Karasu Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

İLİ: SAKARYA

İLÇESİ: KARASU

İHALEYİ YAPAN İDARE: KARASU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İDARENİN TEL. NO: (0 264) 718 11 20FAX NO: (0 264) 718 11 19

 

SIRA

NO

MAH./

KÖYÜ

TAŞINMAZ

NO

MEVKİİ

CİNSİ

PAFTA

NO

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

HAZİNE

HİS.(m²)

İMAR DURUMU

TAHMİNİ

BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)

TARİHİ

SAATİ

2

İHSANİYE

54070100569

KOCAEĞRELTİLİK

ARSA

7

 

1467

25.073,56

25.073,56

1/25000

ÖLÇEKTE

BÖLGESEL

ÇALIŞMA ALANI

2.510.000,00

753.000,00

11.1.2017

11:00

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 11 Ocak 2017 Çarşamba günü karşısında belirtilen saatte Karasu Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatine kadar yatıracakları geçici teminatın makbuzu veya süresiz teminat mektubu, (Banka teyit yazısı ile birlikte) ikametgah senedi, tebligat için Türkiye’de adres gösterir belgeyi, nüfus cüzdan örneği, gerçek kişilerin: T.C Kimlik numarasını, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişiler noterden tasdikli vekaletname ile tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını (Tüzel kişilerde ise ihalenin yapılacağı yıl içerisinde Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan alınmış sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi, vekaletname ve imza sirküleri ile) birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3 - İstekliler şartnameler ve eklerindeki bütün şartları kabul ve taahhüt etmek zorundadır. İstekliler şartnameleri ve eklerini mesai saatleri içerisinde Karasu Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görebilirler.

4 - İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Ortak Girişim olarak ihalelere teklif verilemez.

7 - Türkiye genelinde ihale bilgileri internet vasıtasıyla "www.milliemlak.gov.tr" adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

11290/1-1

< GERİ DÖN