Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9991/23709

İhale No: 9991/23709
İhale Adı Personel hizmeti alımı
 • İhale No 9991/23709
 • Şehir İstanbul
 • İhale Tarihi 11.01.2017 10:00
 • Eklenme Tarihi 30.12.2016 13:16
 • Telefon 0216 585 98 00/
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam Kapsam Dışı
 • Usül Diğer
 • İhale Yeri İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı
 • İşin Yeri Türk Hava Yollan TEKNİK A.Ş.'
 • Kurum TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Personel hizmeti alımı

TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK AŞ.
GENEL TEMİZLİK ve TEKNİK TEMİZLİK HİZMETLERİ, TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ İLE YARDIMCI DESTEK HİZMETLERİ ALIMI İHALESİ

Türk Hava Yollan TEKNİK A.Ş.'nin ihtiyacı olarak,
• Genel Temizlik ve Teknik Temizlik Hizmetleri,
• Teknik Destek Hizmetleri,
• Yardımcı Destek Hizmetleri,
2 (iki) yit süre ile ihale edilecektir. İhaleye kısmi olarak teklif verilebilir.
Geçici Teminat teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın en az %3'ü oranındadır.
Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 11.01.2017 günü saat 10.00'da kadar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / Satmalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.
Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir ve 1.000.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Dosya bedeli 1.000.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş'nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.
THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İhale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir.
Satınalma Uzmanı Recep ASLAN Tel: 0216 585 98 00/71743

< GERİ DÖN