Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/38641

İhale No: 9998/38641
İhale Adı Muadil toner ve Kağıt satın alınacaktır
 • İhale No 9998/38641
 • Şehir Bursa
 • İhale Tarihi 11.01.2017 17:10
 • Eklenme Tarihi 05.01.2017 16:13
 • Telefon 0224 294 02 72
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – Bilimsel araştırma Projeleri Birimİ Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA
 • İşin Yeri Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – Bilimsel araştırma Projeleri Birimİ Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA
 • Kurum Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Muadil toner ve Kağıt satın alınacaktır


DOĞRU LOGO 2

Satınalan Birimi

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Talep Eden Birim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Proje Numarası

KUAP(İ)-2014/58

0224 294 11 68

Proje Yürütücüsü

Yrd.Doç.Dr.Çiğdem AYDIN KOYUNCU

Satınalma Usulü

Doğrudan Temin

Satınalma Memuru

Sibel IŞIK

Tel  : 0224 294 02 72

Faks: 0224 294 02 55

E-mail: bilimar5@uludag.edu.tr


Sıra No

Mal/Hizmet Cinsi

Mal/Hizmet Özellikleri

Miktarı

1

Malzeme alımı


2 Kalem


             KUAP(İ)-2014/58 no.lu araştırma projesinin ihtiyacı olan mal ve malzemeler aşağıda belirtilen şartlar dahilinde alımı yapılacaktır.


 1. Teklifler 11/01/2017 tarih ve saat 17:00 ye kadar U.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Satın alma Bölümüne elden teslim edileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. Teklifin faks veya elektronik posta adresine gönderilmesi halinde; teklif mektubunun kaşeli ve ıslak imzalı aslı da kapalı zarf ile gönderilecektir.

 2. Teklif mektubuna ve zarfının üzerine proje numarası yazılmalıdır.

 3. Kısmi teklif verilebilir. Alternatif teklif verilmeyecektir.

 4. Mal/Hizmetle ilgili her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.

 5. Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilmelidir. KDV oranları ilgili yere yazılmalıdır.

 6. Mal/Hizmet ile ilgili Garanti verilmelidir. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)

 7. Teklifler sıra numaralarına göre verilecektir. Teklif verilmeyen ürünlerin karşılığına “Teklif veremiyoruz” ibaresi yazılacaktır.

 8. Teklif edilen malın istenilen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalog ve idarece hazırlanan teknik şartnamenin tüm maddelerin karşısına teknik şartnameye cevaplar. (Teklif edilen malın markası, modeli ve menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)

 9. Aşağıda idare tarafından standart hale getirilen teklif mektubu eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.





Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – Bilimsel araştırma Projeleri Birimi

Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA

     





      Tel      : (0224) 294 02 72

                  Faks   : (0224) 294 02 55






TEKLİF MEKTUBU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİNE


            Tarih: …./…./2017


Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı


Firma Adı


Açık Tebligat Adresi


Vergi Dairesi ve Vergi Numarası


Telefon ve Faks Numarası


Elektronik Posta Adresi



Teklife İlişkin Proje Numarası:


Sıra No

Mal/Hizmet Cinsi

Miktarı

Birim Fiyatı

Toplam

KDV Oranı

1-

Toner (HP M125A için muadil CF283)

5 Adet




%......

2-

Kağıt (500’lük)

15 Top




%......

3-





%......

4-





%......

5-





%......













KDV’siz Genel Toplam (TL)



1- Yukarıda belirtilen ( …… Kalem ) mal/hizmet alımına ait teklifimizi KDV hariç ……………….. TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

2-Teklifimiz  …./…./2017  tarihine  kadar geçerlidir.

3-Söz konusu mal/hizmet idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra ……………. takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

4- 4077 Sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.

5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını:


 Kabul ediyorum.

 Kabul etmiyorum.

   

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı:

İmzası :


< GERİ DÖN