Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/38769

İhale No: 9998/38769
İhale Adı 1 Kalem Malzeme Satın Alınacaktır. BİYGP-2016
 • İhale No 9998/38769
 • Şehir Bursa
 • İhale Tarihi 12.01.2017 17:00
 • Eklenme Tarihi 06.01.2017 12:23
 • Telefon (0224) 294 04 5
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – Bilimsel araştırma Projeleri Birimİ Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA
 • İşin Yeri Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – Bilimsel araştırma Projeleri Birimİ Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA
 • Kurum Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 1 Kalem Malzeme Satın Alınacaktır. BİYGP-2016


DOĞRU LOGO 2

Satınalan Birimi

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Talep Eden Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi / Biyoloji AD

Proje Numarası

B.İ.Y.G.P-2016/1

sevcancelenk@uludag.edu.tr

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Sevcan ÇELENK

Satınalma Usulü

Doğrudan Temin

Satınalma Memuru

Gülnur DEMİREL

Tel  : 0224 294 02 57

Faks: 0224 294 02 55

E-mail: ggurdal@uludag.edu.tr


Sıra No

Mal/Hizmet Cinsi

Mal/Hizmet Özellikleri

Miktarı

1

Malzeme alımı


1 Kalem


             B.İ.Y.G.P-2016/1 no.lu araştırma projesinin ihtiyacı olan mal ve malzemeler aşağıda belirtilen şartlar dahilinde alımı yapılacaktır.


 1. Teklifler 12/01/2017 tarih ve saat 17:00 ye kadar U.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Satın alma Bölümüne elden teslim edileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. Teklifin faks veya elektronik posta adresine gönderilmesi halinde; teklif mektubunun kaşeli ve ıslak imzalı aslı da kapalı zarf ile gönderilecektir.

 2. Teklif mektubuna ve zarfının üzerine proje numarası yazılmalıdır.

 3. Kısmi teklif verilebilir. Alternatif teklif verilmeyecektir.

 4. Mal/Hizmetle ilgili her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.

 5. Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilmelidir. KDV oranları ilgili yere yazılmalıdır.

 6. Mal/Hizmet ile ilgili Garanti verilmelidir. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)

 7. Teklifler sıra numaralarına göre verilecektir. Teklif verilmeyen ürünlerin karşılığına “Teklif veremiyoruz” ibaresi yazılacaktır.

 8. Teklif edilen malın istenilen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalog ve idarece hazırlanan teknik şartnamenin tüm maddelerin karşısına teknik şartnameye cevaplar. (Teklif edilen malın markası, modeli ve menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)

 9. Aşağıda idare tarafından standart hale getirilen teklif mektubu eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.

Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – Bilimsel araştırma Projeleri Birimi

Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA

     


      Tel       : (0224) 294 04 57

                  Faks    : (0224) 294 02 55TEKLİF MEKTUBU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİNE                 Tarih: …./…./2017

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı


Firma Adı


Açık Tebligat Adresi


Vergi Dairesi ve Vergi Numarası


Telefon ve Faks Numarası


Elektronik Posta Adresi


Teklife İlişkin Proje Numarası: Prof.Dr.S.ÇELENK

BİYGP-2016/1

Sıra No

Mal/Hizmet Cinsi

Miktarı

Birim Fiyatı

Toplam

KDV Oranı

1

VPPS 2000 Al örnekleme diski

56 adet

%......

2%......

3%......

4%......

KDV’siz Genel Toplam (TL)


1- Yukarıda belirtilen ( …… Kalem ) mal/hizmet alımına ait teklifimizi KDV hariç ……………….. TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

2-Teklifimiz  …./…./2016  tarihine  kadar geçerlidir.

3-Söz konusu mal/hizmet idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra ……………. takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

4- 4077 Sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.

5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını:

 Kabul ediyorum.

            Kabul etmiyorum.     
Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;  


Adı ve Soyadı:   

İmzası :


< GERİ DÖN