Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/39612

İhale No: 9998/39612
İhale Adı (Onay No: 33) 12 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı
 • İhale No 9998/39612
 • Şehir Sivas
 • İhale Tarihi 11.01.2017 09:23
 • Eklenme Tarihi 11.01.2017 12:24
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı
 • İşin Yeri Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı
 • Kurum Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı (Onay No: 33) 12 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı

(Onay No: 33) 12 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı  Tüm Satınalma Duyurular

Son Geçerlilik Tarihi 17-01-2017 Son Geçerlilik Saati 17:00

Tarih 11-01-2017 Ekleyen Fatos KARAOGLU

Proje Numarası M-653  

Duyuru Detayı

 


Proje Numarası: M-653                                               

Tekliflerin en geç yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar BAP Otomasyon Sistemi üzerinden verilmesi gerekmektedir. Elden, faksla, posta veya kargo yoluyla gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Firma bilgileri eksiksiz olarak doldurulacak ve boş sütun bulunmayacaktır. Aksi halde teklifler geçersiz sayılacak ve istekli alım dışı bırakılacaktır.

Teknik şartnamesi  bulunan  alımlarda  “Teknik Şartnameye Cevap” metni ve istenmiş ise katalog bilgileri yine BAP Otomasyon sistemine mutlaka eklenmelidir. Teknik şartnameye cevap verilmemesi halinde istekli, ihale dışı bırakılacaktır.

Teklif edilen ürünün marka ve modeli mutlaka belirtilecektir.

Alternatif teklif sunulmayacak olup, sunulması halinde isteklinin bütün teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 11. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen)  İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlülüklerine taahhüdün yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir. Ayrıca aynı kararname eki esaslarının 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için istekliler; kendileri veya başkaları adına doğrudan ve dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermeyeceklerdir.

Firmalar; rekabetin oluşmadığına dair teknik şartname itirazlarını, ilan son saatine kadar (ilan süresinden sonraki yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir) satınalma ofisi mizin 0.346.2191139 nolu belge geçer numaramıza gönderebileceklerdir.

   Ürünleri Yazdır

Satın Alınacak Kalemler

No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname

1 0.45µm 47mm filtre kağıdı (100adet) 1 Kutu ŞARTNAMELER (1).docx

2 1.2µm 47mm cam elyaf filtre kağıdı (100 adet) 2 Kutu

3 Amonyum test kiti 1 Kutu

4 Nitrat test kiti 1 Kutu

5 Nitrit test kiti 1 Kutu

6 Fenolftalein 0,1 kg 1 Adet

7 Metil oranj 1 Kutu

8 Gümüş sülfat (100 g) 1 Kutu

9 Sodyum Karbonat (1 kg amb.) 1 Adet

10 %96 lık Etil Alkol (5 lt) 1 Kutu

11 Civa sülfat 50g 1 Kutu

12 Latex eldiven 5 Kutu

< GERİ DÖN