Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/39616

İhale No: 9998/39616
İhale Adı Farkındalık Çalışması
 • İhale No 9998/39616
 • Şehir Eskişehir
 • İhale Tarihi 13.01.2017 16:00
 • Eklenme Tarihi 11.01.2017 13:45
 • Telefon 0 222 239 37 50
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 • İşin Yeri ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 • Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Farkındalık Çalışması

C:UsersUserDesktopimg.jpg

T.C.


ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜİDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞIBİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                     GÜNLÜDÜR

Sayı : 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 50                               11 /01 /2017

Konu :DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 13/ 01  / 2017 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.


Ali KANBER

             Satınalma Şube Müdür


S.N

MİKT.

MALIN/HİZMETİN CİNSİ

BİRİM FİYATI

TOPLAM TUTAR

KDV %

1

1 adet

Farkındalık Çalışması
2


3


4


5


6
Not:Teknik Şartnamesi vardır.

Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz

NOTLAR: 2016 / 17006 kod nolu proje için, teklifler 13 / 01 / 2017  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile getirilmelidir.  Teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir. (Fax ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların  markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Teklifler TL olarak verilmelidir.

Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. (Kargo Teslimatı Kabul Edilmeyecektir.)

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 – 5501

İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5527 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: İİBF İktisat Böl.Doç.Dr.İnci PARLAKTUNA /  0 222 239 37 50 / 5879Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

ESOGU BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI PROJELERİ KOMİSYONU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN B TİPİ PROJENİN FARKINDALIK ÇALIŞMASI İÇİN ALINACAK HİZMET ŞARTNAMESİ


1.İŞ SAHİBİ KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  

1.2. Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 26480 ESKİŞEHİR  

1.3. Telefon: 0 222 2393750/1147  

2. İŞİN KONUSU

ESOGU Mühendislik Mimarlık Fakültesi mezunlarının Eskişehir Sanayisinde istihdamını arttırmak üzere öğrencilerin sosyal sermayelerini geliştirecek yol haritası bölümler tarafından belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda mühendislik fakültesi öğretim üyelerine yönelik “Eğitimde özgüvenin geliştirilmesi ve iletişim”  başlıklı bir farkındalık çalışması hedeflenmektedir.  

3.EĞİTİMİ VERECEK KİŞİNİN;

Farkındalık çalışmasını yapacak olan kişi sosyoloji bölümü mezunu olmalıdır.  Eğitim konusunda danışmanlık ve koçluk konusunda 20 senelik deneyim ve tecrübesi olmalıdır. Özgüven üzerine halihazırda yetişkin eğitimleri yapıyor olmalıdır. Özgüven üzerine yazdığı kitap ya da makaleleri bulunmalıdır.

4. FARKINDALIK ÇALIŞMASININ YÖNTEMİ

Farkındalık çalışması Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim üyeleri ve Araştırma görevlileri olmak üzere toplam 444 kişiye yönelik yapılacaktır.

Farkındalık çalışması 1 günlük, toplam 3 saatlik bir çalışmadır.< GERİ DÖN