Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9990/98002

İhale No: 9990/98002
İhale Adı Belediyeye ait 330 m2 kafekarya kiraya verilecektir
 • İhale No 9990/98002
 • Şehir Van
 • İhale Tarihi 14.01.2019 11:00
 • Eklenme Tarihi 04.01.2019 15:15
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 2886 / 45
 • Usül Açık
 • İhale Yeri VAN İLİ ÖZALP İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 • İşin Yeri VAN
 • Kurum ÖZALP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Belediyeye ait 330 m2 kafekarya kiraya verilecektir


VAN İLİ ÖZALP İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA 3 YIL SÜREYLE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

SIRA NO PAFTA/ADA/PARSEL TAŞINMAZ NUMARASI CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ M2 AYLIK KİRA BEDELİ TL (AYLIK MUHAMMEN BEDEL) KDV HARİÇ 1 YILLIK TOPLAM KİRA BEDELİ TL
(1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL) KDV HARİÇ
GEÇİCİ TEMİNAT İHALE DOKÜMAN BEDELİ İHALE TARİH VE SAATİ
1 K51C10C3A/ 112/3 1 KAFETERYA 330 3.500,00 TL 42.000,00 TL 1.260,00 TL 100,00 TL 14.01.2018
SAAT:11:00Yukarıda Cinsi, Paftası, Yüzölçümü ve Muhammen Bedeli yazılı belediyemize ait dükkanlar 14.01.2018 Pazartesi günü saat 11:00 de belediyemiz hizmet binası meclis toplantı salonunda 3 yıllığına İhale ile kiralanacaktır. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 . maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacakların en geç ihale saatine kadar yatıracakları teminat makbuzu, yerleşim yeri belgesi, nüfus cüzdan örneği, vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameleri ile tüzel kişilik adına iştirak edeceklerin ise tüzel kişilik adına katılmaya dair belge ve imza sirküsü ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlan olunur.


< GERİ DÖN