Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/236211

İhale No: 9998/236211
İhale Adı Saz, Dijital Anfi Hopörler Seti, Ziller, Dümbelek Ve Darbuka Alımı.11.02.2019
 • İhale No 9998/236211
 • Şehir Adana
 • İhale Tarihi 13.02.2019 15:00
 • Eklenme Tarihi 11.02.2019 12:31
 • Telefon 0322 321 57 52
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri Adana Yüreğir Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi
 • İşin Yeri Adana Yüreğir Devlet Hastanesi
 • Kurum Adana İl Sağlık Müdürlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Saz, Dijital Anfi Hopörler Seti, Ziller, Dümbelek Ve Darbuka Alımı.11.02.2019

Saz, Dijital Anfi Hopörler Seti, Ziller, Dümbelek Ve Darbuka Alımı.11.02.2019

Güncelleme Tarihi: 11/02/2019


T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

 

 

Sayı :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konu:Fiyat Teklifi

 

 

 

 

 

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde İş Uğraşta Kullanılmak Üzere(Saz, Dijital Anfi Hopörler Seti, Ziller, Dümbelek Ve Darbukalar) işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

 

 

 

11.02.2019

MUSTAFA ŞİMŞEK

DOĞRUDAN TEMİN

 

 

 

 

 

 

 

İHTİYAÇ LİSTESİ

 

 

 

 

 

S.No

MALZEME ADI

Miktarı

Birimi

Birim Fiyatı

Toplam Tutar

 

1

SAZLAR

1

Adet

 

 

 

2

DİJİTAL ANFİ HOPÖRLÖR VE MİKROFON SETİ

1

Adet

 

 

 

3

ZİLLER

6

Adet

 

 

 

4

DÜMBELEK VE DARBUKALAR

1

Adet

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:13.02.2019 Saat:15:00

 

 

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler degerlendirilmeyecek, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakalrın idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

 

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

 

FİRMA-KAŞE
İMZA

 

 

 

 

YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ 
Serinevler Mah.Ege Bagatur Bul. 01240 Yüreğir/ADANA
Tlf:0322 321 57 52Dahili:5545 Fax: 0322 322 69 70 e_mail:

 

 

Saz, Dijital Anfi Hopörler Seti, Ziller, Dümbelek Ve Darbuka Şart..PDF
< GERİ DÖN