Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/262265

İhale No: 9998/262265
İhale Adı BAP için 12 kalem malzeme alımı yapılacaktır. (Prof. Dr. İbrahim TUĞLU'nun 2018-244 nolu projesi için alım)
 • İhale No 9998/262265
 • Şehir Manisa
 • İhale Tarihi 22.04.2019 17:00
 • Eklenme Tarihi 15.04.2019 13:40
 • Telefon (236) 201 00 00
 • E-Posta bap@cbu.edu.tr
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 • İşin Yeri Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
 • Kurum Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı BAP için 12 kalem malzeme alımı yapılacaktır. (Prof. Dr. İbrahim TUĞLU'nun 2018-244 nolu projesi için alım)
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı:BAP için 12 kalem malzeme alımı yapılacaktır. (Prof. Dr. İbrahim TUĞLU'nun 2018-244 nolu projesi için alım)

  İhale Notu  :İrtibat: 1055 Mehlika EFE KUŞOĞLU
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ: DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO: 
TARİHİ: 22.04.2019
SAATİ: 23:59
YERİ: 
DOSYA BEDELİ: 0,00TL
İHALE DURUMU: AKTİF
   
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM:CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM:Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON:201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ:-
FAKS:(0236) 201 14 47
E-POSTA:bap@cbu.edu.tr
   
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM:
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                              
15.04.2019
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Prof.Dr.İbrahim TUĞLU'nun 2018-244 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 22/04/2019 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10- 12  Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir. 
Sıra Malzemenin CinsiMiktarıÖlçü BirimFiyatıTutarı TLÖzellikleri (Markası,Kodu)
1İnsülin Enjektörü ,100   1ml (cc) 26G 5paket   
2Microtainer K2 Edtalı Tüp,502paket   
3Differential Quick Staining Kit,1adet   
4Sperm yıkama solüsyon kiti1adet   
5Sperm Sayma Lamı1adet   
6ENOS antibody1adet   
7İNOS antibody1adet   
8Akt1 Antibody (B-1)1adet   
9p-mTOR Antibody1adet   
10Apoptosis Tunel Kit1adet   
11Sperm Toplama Seti ( 15 Ml Tüp +50adet   
12Santrifüj tüpü  15 ml,500 adet/pk1paket   
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20     
21      
22      
23      
24      
25      
26     
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..…Toplam Tutar 
……………………………….Türk Lirasıdır.KDV % 
Genel Toplam 
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 

Malzeme Adı

Teknik Özellikleri

1ml (cc) 26G İnsülin Enjektörü ,100

 

1. Tek kullanımlık ve non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalı 2.Her çeşit iğne ucunakatetere, stepkak v.b.malzemelerle kullanıldığında uymalıajutaj ucu pürüzsüz olmalı
3. 
Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı

 

Microtainer K2 Edtalı Tüp,50

 

Vakumlu, en fazla 2 ml kan hacimli olmalı, 13x75 mm boyutlarında ,hemogard kapaklı, kan almaya uygun olmalıdır. Tüplerin içinde antikoagülan olarak K2 EDTA veya K3 EDTA bulunmalı ve bu madde, homojen bir karışım sağlanmak amacıyla tüpün iç yüzeyine püskürtülmüş olmalı 

 

Differential Quick Staining Kit,

 

Ürün ambalajları 500 ml lik 3 adet reaktiften oluşmalıdır.

Sperm Fonksiyon Testi: Diff-Quick • Sperm morfolojisi (Diff-Quik hızlı boyama yöntemi) boyanması için Kit. • DSÖ tarafından önerilen bir yöntem • Geleneksel Papanicolaou boyama yönteminden daha hızlı ve daha kolay kullanım. • DSÖ standartlarına göre hazırlanmış, CE işaretli 500 ml lik Kit.

REAKTİFLER aşağıdaki gibi olmalıdır.

Fiksatif çözeltisi: (A) Çözeltisi kullanıma hazır olmalıdır..

Eosine çözeltisi. (B) Çözeltisi kullanıma hazırdır. ( Kırmızı çözelti ) olmalıdır..

Thiazine çözeltisi. (C) Çözeltisi kullanıma hazırdır. ( Mavi Çözelti ) olmalıdır..

sperm yıkama solüsyon kiti

 

·         %100 yoğunlukta sperm ayrıştırma gradienti olmalıdır.

·         Bütün sıcaklıklarda pH değeri 7.2-7.6 arasında olmalıdır.

·         Sperm fonksiyonları ve normal hücre metabolizmasında enerji glikoz tarafından sağlanmalıdır.

·         Sodyumbikarbonat, protein veya antibiyotik içermemelidir.

·         HSA yada diğer biyolojik makro moleküller içermemelidir.

·         Glukoz içermelidir.

 

Sperm Sayma Lamı

 

 

enos antibody

 

1. WB, IP, IF and IHC(P) çalışmasına uygun olmalıdır.

2.insanda çalışmalıdır.

3. 200 µg/ml ambalajda monoklonal antikor olmalıdır.

4.moleküler ağırlığı 71 kDA olmalıdır.

5.Antikor çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

inos antibody

 

1. WB, IP, IF and IHC(P) çalışmasına uygun olmalıdır.

2.insanda çalışmalıdır.

3. 200 µg/ml ambalajda monoklonal antikor olmalıdır.

4.moleküler ağırlığı 71 kDA olmalıdır.

5.Antikor çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

Akt1 Antibody (B-1)

 

1. WB, IP, IF and IHC(P) çalışmasına uygun olmalıdır.

2.insanda çalışmalıdır.

3. 200 µg/ml ambalajda monoklonal antikor olmalıdır.

4.moleküler ağırlığı 71 kDA olmalıdır.

5.Antikor çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

p-mTOR Antibody

 

1. WB, IP, IF and IHC(P) çalışmasına uygun olmalıdır.

2.insanda çalışmalıdır.

3. 200 µg/ml ambalajda monoklonal antikor olmalıdır.

4.moleküler ağırlığı 71 kDA olmalıdır.

5.Antikor çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

Apoptosis Tunel Kit

 

 

Sperm Toplama Seti ( 15 Ml Tüp +

 

 

15 ml santrifüj tüpü,500 adet/pk

 

15 ml ve 50 ml ambalajlı 50 şer adet santrifüj tüpü olmalıdır.

 

 

< GERİ DÖN