Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/262269

İhale No: 9998/262269
İhale Adı BAP için 7 kalem malzeme alımı yapılacaktır. ( Prof.Dr.İbrahim TUĞLU'nun 2019-021 nolu projesi kapsamında)
 • İhale No 9998/262269
 • Şehir Manisa
 • İhale Tarihi 22.04.2019 17:00
 • Eklenme Tarihi 15.04.2019 13:45
 • Telefon (236) 201 00 00
 • E-Posta bap@cbu.edu.tr
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 • İşin Yeri Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
 • Kurum Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı BAP için 7 kalem malzeme alımı yapılacaktır. ( Prof.Dr.İbrahim TUĞLU'nun 2019-021 nolu projesi kapsamında)
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı:BAP için 7 kalem malzeme alımı yapılacaktır. ( Prof.Dr.İbrahim TUĞLU'nun 2019-021 nolu projesi kapsamında)

  İhale Notu  :İrtibat: 1055 Mehlika EFE
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ: DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO: 
TARİHİ: 22.04.2019
SAATİ: 23:59
YERİ: 
DOSYA BEDELİ: 0,00TL
İHALE DURUMU: AKTİF
   
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM:CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM:Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON:201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ:-
FAKS:(0236) 201 14 47
E-POSTA:bap@cbu.edu.tr
   
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM:
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                              
15.04.2019
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Prof.Dr.İbrahim TUĞLU'nun 2019-021nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 22/04/2019 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10- 7  Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir. 
Sıra Malzemenin CinsiMiktarıÖlçü BirimFiyatıTutarı TLÖzellikleri (Markası,Kodu)
1cDNA Sentez Kiti1adet   
2Sybeer Green  200 reaksiyon1adet   
3Caspase 3 primer 200nm42adet   
4Connexin 43 primer 200nm42adet   
5Pannexin 1 primer 200nm42adet   
6GAPDH primer 200nm45adet   
7Filtreli steril pipet ucu 0,1-10µl 96 rack2adet   
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20     
21      
22      
23      
24      
25      
26     
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..…Toplam Tutar 
……………………………….Türk Lirasıdır.KDV % 
Genel Toplam 
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 

1

Anti-Connexin 43 Mouse Monoclonal Antibody

1.Antikor  fare , sıçan ve  insan  dokularında çalışmaya uygun olmalıdır.

2.Antikor   hücre kültürü, Western Blotting  ve formalin ile fikse edilmiş parafine gömülmüş doku örneklerinde immunuhistokimyaaplikasyonlarında çalışmaya uygun olmalıdır.

3.Antikor uygun transport koşullarında teslim edilmelidir.

4.Antikor en az bir yıl miadlı olmalıdır.

5.Çalışmayan antikorlar yenisi ile değiştirilmelidir.

6.0,1 ml ambalajında olmalıdır.

7.Mouse Monoclonal olmalıdır.

8.Antikor çalışmazsa firma tarafından farklı lot numaralı aynı kodlu antikor ücretsiz olarak verilmelidir.

2

Anti-Pannexin-1/Panx1 Antibody

1.Antikor  fare , sıçan ve  insan  dokularında çalışmaya uygun olmalıdır.

2.Antikor   hücre kültürü, Western Blotting  ve formalin ile fikse edilmiş parafine gömülmüş doku örneklerinde immunuhistokimyaaplikasyonlarında çalışmaya uygun olmalıdır.

3.Antikor uygun transport koşullarında teslim edilmelidir.

4.Antikor en az bir yıl miadlı olmalıdır.

5.Çalışmayan antikorlar yenisi ile değiştirilmelidir.

6.0,1 ml ambalajında olmalıdır.

7.Rabbit poliklonal olmalıdır.

8.Antikor çalışmazsa firma tarafından farklı lot numaralı aynı kodlu antikor ücretsiz olarak verilmelidir.

3

RNA İzalasyon Kiti

1-Doku ve hücre örnekleri için kullanılabilir olmalıdır.

2-qRT-PCR için kullanıma uygun olmalıdır.

3-Sonuçta total RNA elde edilmelidir.

4-100ml hacimde olçmalıdır.

4

cDNA Sentez Kiti

-qRT-PCR için kullanıma uygun olmalıdır.

-en az 100 reaksiyon olmalıdır

5

Syber Green

-qRT-PCR için kullanıma uygun olmalıdır.

-10 ml hacimde olmalıdır.

-Uygun taşınma koşullarında olmalıdır.

6

Pcr Tubes (0.1ml)

1. DNase, RNase, Pyrogen ve PCR inhibitörleri free olmalıdır.

2. % 100 polipropilenden yapılmış olup ince duvarlı olmalıdır.

3. 200±1 mikrolitre hacimli olmalıdır ve otoklavlanabilmelidir.

4. Düz kapaklı olup, güvenli bir şekilde kapanmalıdır.

5. Steril olmalıdır.

6. 0,1 ml hacim kapasiteli olmalıdır.

7. PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

8. 121±1  ͦC de otoklavlanabilmelidir.

9. En çok 20000 g de santrifüjlenebilmelidir.

10. Toplam 1000 adet teslim edilmelidir.

11. PCR tüpleri üretim sertifikası ile teslim edilmelidir.

 

7

Parafin Boncuk

1-5 kg ambalajında olmalıdır. 
2-Partikülsüz boncuk formda olmalıdır.
3-Histo-patoloji kullanımına uygunluğu üretici tarafından onaylanmış ve garanti edilmiş olmalıdır.
4-54-56ºC aralığında tamamen eriyebilmelidir.
5-Eridiğinde şeffaf ve parlak, temiz ve partikülsüz bir solüsyona dönüşmelidir. 
6-Soğuma esnasında küçülme, çekme, topaklanma, çatlama ve kırılma yapmamalıdır.
7-Dokuya iyi ve hızlı penetre olabilmelidir.
7-Mikrotom bıçaklarında hasara neden olmamalıdır.

8

4-Vinilsikloheksen Diepoksid

-moleküler formülü C8H12O2  olmalıdır.

-250mg hacimde olmalıdır.

-Uygun taşınma koşullarında olmalıdır.

9

Mikrotom Bıçağı

1.Bıçaklar 0,254x8x80 mm boyutlarında olacaktır.

2.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.

 3.50 adetlik gruplar halinde otomatik sürücü kaseti içinde olacaktır.

 4.Kenar açısı 35 derece olacaktır.

 5.Her model mikrotoma ve tutucusuna uygun olacaktır.

6. Farklı dokular için dokulardan kaliteli kesit alabilecek özelliklere sahip bıçaklar olacaktır.

7. Kısa tıraşlama süresine sahip olmalıdır.

 8.Uzun bıçak ömrüne sahip olmalıdı

 

10

Rodajlı Lam

1-Bir kenarı doku ismi yazılmak üzere rodajlı olmalı

2-En az 50 adet içeren kutular halinde olmalı

3-25x75x1mm ebatlarında olmalı

4-Histokimya çalışmalarında dokunun alınmasına uygun olmalı

5-Histokimya boyamalarına uygun olmalı

11

Pozitif Şarjlı (Lizinli) Lam

1-Lam üzerinde lizinli olduğunu belirten işaret olmalı ve lam polylysine ile kaplı olmalıdır.
2-Bir kenarı rodajlı olmalıdır.
3-Lam üzerinde lizinli olduğunu belirten işaret olmalıdır.
4-25x75x1mm ebatlarında olmalıdır.
5-Kutu içinde en az 72 adet olmalıdır.

12

Lamel 24x50mm

1-24 X50mm. ebadlarında olmalıdır.
2-İçinde en az 100 adet olmalıdır.

13

PBS tablet

1-Bir kutuda 100 tablet bulunmalıdır.

2-Her bir tablet 100 ml distile suda çözünmelidir.

3-Oda ısısında saklanmalıdır.

4-Buffer içeriği: 10 mM phosphate, 150mM sodiumchloride, pH7.3to 7.5 olmalıdır.

14

Trypsin Enzymatic Antigen Retrieval Kit

 

1-Tripsin stabilize edilmiş 2 farklı komponentten oluşan 1 kit olarak teslim edilmelidir. 
2-60 ml konsantrat ve 250 ml bufferdan oluşmalıdır.
3-1:3 oranında sulandırılarak;  0.125% lik trypsin solüsyonu elde edilmelidir.
4-İmmunohistokimya çalışmalarına uygun olmalıdır.

15

Universal İmmunohistokimya Kit (Sekonder Kit)

1-HRP içermelidir. IHCP çalışmalara uygun olmalıdır.
2-Biotin içermelidir. 1000 reaksiyonluk olmalıdır.
3-Streptavin içermelidir.
4-Blocking medyum içermelidir.
5-Dab chromogen ile birlikte teslim edilmelidir.
6-İndirektimmunohistokimyada kullanılmalıdır.
7-Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.
8-Antikor çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir

9.Polyvalent özellikte olup keçi, sıçan , fare ve tavşandan türetilmiş primer antikorları tanımalıdır.

16

 DAB Substrate Kit 

1-İçerisinde 25 ml dab chromogen, 250 ml dab substrate olmalıdır.
2-DAB: 2-8°C arasında 18 ay depolanmalıdır.
3- In Vitro Diagnostic kullanım için uygun olmalıdır.
4- Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

5.Substrat tipi HRP uyumlu olmalıdır.

 6.Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

 

17

Serolojik Cam Pipet   10ml

1-10 ml hacminde olmalıdır.

2-tek tek steril paketlerde olmalıdır.

3-DNase RNase  free olmalıdır.

4-Non-Pyrogenic, non-cytotoxic  olmalıdır.

18

AMH Elisa Kit

1. Kitler ELİSA ile sıçan serum yada plazmasında çalışabilmelidir.
2. Kitlerin her biri ile en az 96 test çalışabilmelidir.
3. Kitlerin miyadı en az 6 ay olmalıdır.(Kitlerin elimize ulaşmasından sonra son kullanma tarihi en az 6 ay olmalıdır.)
4. Kitler orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.
5. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.
6. Kitlerin uluslar arası geçerli bir kalite kontrolbelgesine sahip olmalıdır.
7. Kitlerin standart kalibratör ve kontrolleri kitler ile ücretsiz verilmelidir.
8. Soğukta saklanması gereken maddeler uygun koşullarda teslim edilmeli

19

DMSO

1. Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.

2. Steril olmalıdır.

3. En az 500 ml olmalıdır.

4. Mikoplazma ve bakteri içermemelidir.

5. Soğuk zincir ile taşınmalıdır.

 

20

Primerler

1. Primer kalite kontrolu yapılmış olarak teslim edilmelidir. 

2. Üretilmiş primerin kırılganlık olasılığı olmamalıdır. 

3.  Primerin teslimatı liyofilize edilmiş durumda vida kapaklı santrifüj edilebilir 2 ml’lik tüplerde yapılmalıdır. Tüpler üzerinde primer konsantrasyonu ve dizisi okunaklı bir şekilde yazılmış olmalıdır.

4. Primer, üretim sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir. 

5. Primerler HPLC olmalı ve toplam 171 baz dizisi sipariş edilecektir. 

6. Primerler 200 nmol (171 adet) konsantrasyonunda olmalıdır. 

7. Teslim edilen primerler garantili olmalı, çalışmayan primerler firmaya bildirim tarihinden itibaren 5 gün içerisinde değiştirilmelidir.

8. Üretilmiş primerin kırılganlık olasılığı olmamalıdır.

 

21

Filtreli Pipet Ucu

1.0,1-10µl arası ölçüm yapmalı

2. steril olmalı

3. Filtreli olmalı

 

< GERİ DÖN