Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/262571

İhale No: 9998/262571
İhale Adı BAP için 2 kalem malzeme alımı (Dr. Öğr. Üyesi Özden DEDELİ ÇAYDAM)
 • İhale No 9998/262571
 • Şehir Manisa
 • İhale Tarihi 22.04.2019 17:00
 • Eklenme Tarihi 16.04.2019 09:47
 • Telefon (236) 237 28 86
 • E-Posta bap@cbu.edu.tr
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 • İşin Yeri MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 • Kurum Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı BAP için 2 kalem malzeme alımı (Dr. Öğr. Üyesi Özden DEDELİ ÇAYDAM)
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı:BAP için 2 kalem malzeme alımı (Dr. Öğr. Üyesi Özden DEDELİ ÇAYDAM)

  İhale Notu  :İrtibat: S. KARABACAK Dahili: 10 58
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ: DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO: 
TARİHİ: 22.04.2019
SAATİ: 23:59
YERİ: 
DOSYA BEDELİ: 0,00TL
İHALE DURUMU: AKTİF
   
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM:CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM:Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON:201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ:-
FAKS:(0236) 201 14 47
E-POSTA:bap@cbu.edu.tr
   
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM:
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Sayı    :  75602888.604.01.05- 15.04.2019
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Dr. Öğr. Üyesi Özden DEDELİ ÇAYDAM'ın yürütücüsü olduğu 2018-237 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d)  maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 22/04/2019 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 237 28 86 - 201 00 00   1058  Dahili    FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi -  Yunusemre / MANİSA'' adresine gönderilmelidir. Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen  bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde  kazıntı silinti bulunmamalıdır. Teklifler TL  olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.
5- Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.
9- 2 kalem malzemenin tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir.
Sıra Malzemenin CinsiMiktarıÖlçü BirimFiyatıTutarı TLÖzellikleri (Markası,Kodu)
1Çoklu Vücut Analiz Cihazı1Adet   
2Kaliper Deri Katı Kıvrım Ölçer 1Adet   
       
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..…Toplam Tutar 
……………………………….Türk Lirasıdır.KDV % 
Genel Toplam 
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  taahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

İstenilen cihazın, kırtasiyenin vd. adı

Teknik Özellikleri

Çoklu Vücut Analiz Cihazı

Cihaz Toplam Vücut Ağırlığını, kilo ile boyun orantısını (Body Mass Index),Bazal Metabolizma Hızını (kj ve kcal) ve seviyesini ,Yağ Oranını (%),Yağ Miktarını (kg), Yağsız Kütleyi (kg), Toplam Vücut Sıvısını (kg),Yağ ve Kas Yapısına göre Vücut Tipini,İç Organlar Çevresi Yağlanmadurumunu, Hücre İçi Sıvıyı, Hücre Dışı Sıvıyı, Protein Miktarını, Mineral Miktarını, Beden Yoğunluğunu, Reactance ve Resistance Değerlerini analiz eder nitelikte olmalıdır.

Cihaz multi-frequency BIA sistemi ile çalışmalı ve 5 – 50 – 250 kHz lik akımların resistance ve reactance değerleri de ayrı ayrı görülebilmelidir.

Cihaz vücudu sağ-sol bacak, sağ-sol kol ve gövde şeklinde (5 ayrı bölge) bölgesel olarak ve toplam vücut olarak analiz etmelidir

Beş ayrı bölge için (sağ-sol bacak, sağ-sol kol ve gövde için) Resistance ve Reactance değerini de vermelidir.

 Beş ayrı bölge için (sağ-sol bacak, sağ-sol kol ve gövde için) yağ oranı (%), yağsız kütle (kg) ve yaklaşık kas kütlesi 2(kg) değerlerini vermelidir.

 Cihaz, ayrıca tartım aralığı minimum 0.1 kg, ve maksimum 270 kg olan insan tartısı olarak ta kullanılabilmelidir.

Cihazın bölgesel ölçüm yapmakta kullanılacak elle tutulan aparatları olmalıdır.

Cihaz Türkçe Software programı ile Bilgisayara veri göndermeli ve bilgisayardan gelecek özel komutları da alabilmelidir.

 Cihazın Software Programı ile hasta kişisel bilgileri takibi, tartım bilgileri takibi, hedef kilo takibi yapılabilmelidir.

Program geçmişe yönelik tartım bilgilerini ayrı ayrı göstermeli ve her defasında raporlayabilmelidir. A4 kağıda raporlardan çıktı alınabilmelidir.

Program network ortamında çok kullanıcılı olarak kullanılabilmelidir.

Programda hasta bilgileri ayrıca bilgisayara yedeklenebilmelidir.

Software Programı Türkçe olmalıdır, Raporu Hazırlayan kişi bilgileri Raporlarda yer almalıdır ve Programdan alınan raporların içeriğinde;

Hastanın Kişisel Bilgileri, Segmental olarak Yağın Dağılımı, Segmental Vücut Kompozisyonu Bilgileri, Geçmişe yönelik en az 5 ölçüm değerlerinin karşılaştırmalı takibi yer almalıdır.

 Software Programı Body Mass Indeks, Yağ Oranı, Toplam Vücut Sıvısı, Bel ve Kalça Oranı, Kemik Mineral Ağırlıklarının Skalalarını göstermeli, hastanın ölçüm bilgisini göstermeli ve skalalar ile hasta ölçüm bilgilerini karşılaştırmalı olarak vermelidir. Ayrıca, Hücre İçi Sıvı ve Hücre Dışı Sıvı Oranı, Grafiksel Olarak Kas ve Yağın 5 ayrı Bölge İçin Segmental Dağılımı, Yağ Oranı Yağ Miktarı Yağsız Ağırlık ve Kas Miktarının 5 ayrı Bölge İçin Tablo Olarak Segmental Dağılımı, Grafik Olarak Vücut Ağırlığının Dağılımı, İdeal Kilo, Bel Kalça Oranı Değerlendirmesi, Metabolizma Yaşı gibi veriler sağlanabilmeli ve Özel Raporlama Formuna Raporlanabilmelidir.

Cihazın ağırlık ve empedans kalibrasyonu yapılabilmelidir. Gerektiğinde Kalibrasyon Sertifikası düzenlenebilmelidir.

Cihaz 2 yıl süre ile garantili olmalıdır.

 

Ilgili cihazlar kullanılan ölçüm yöntemi ile ilgili Bilimsel çalışmalarda kuulanılmış/kullanılıyor olmalı ve bu araştırmalar abstract veya makale olarak yayınlanmış olmalıdır. Abstract’lara internet ortamında Bilimsel Araştırmaların yayınlandığı sitelerden rahatça ulaşılabilmelidir.

 

Cihaz SD kart, iki LCD ekran ve software desteği ile sunulmalıdır.

Cihaz 220V, AC adaptor ile çalışmalıdır.

 

Software Programının dili Türkçe olmalıdır,

Kaliper Deri Katı Kıvrım Ölçüm Cihazı

1. Caliper bilimsel ve/veya akademik araştırmalarda kullanılıyor olmalıdır ve aletle yapılmış araştırmalardan bazıları ‘National Library of Medicine’Pub Med de yayınlanmış olmalıdır.

2. Aletin ölçüm kapasitesi 0 mm – 46 mm olmalıdır.

3. Ölçüm aralığı 0.2 mm olmalıdır.

4. Net Ağırlığı 400 gr olmalıdır.

5. Alet insan derisinin kıvrım kalınlıklarını hassasiyetle ölçmelidir.

6. Alet 1 mm2 ye 10 gr basınç uygulamalıdır.

7. Alet, zamanla meydana gelebilecek basınç uygulama farklarını bertaraf etmek için kalibre edilebiliyor olmalıdır.

8. Aletin sayaç kısmı döner olmalıdır ve ölçüm ağzı 5 cm ye kadar açılmalıdır.

 

 

 

< GERİ DÖN