Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/263191

İhale No: 9998/263191
İhale Adı BAP ( Dr. Öğr. Üyesi Serdar Eratak 'ın 2019-018 nolu projesi ) için 2 kalem malzeme alınacaktır.
 • İhale No 9998/263191
 • Şehir Manisa
 • İhale Tarihi 22.04.2019 17:00
 • Eklenme Tarihi 17.04.2019 09:22
 • Telefon 0 236 201 10 52
 • E-Posta bap@cbu.edu.tr
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
 • İşin Yeri MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTES İBİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
 • Kurum Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı BAP ( Dr. Öğr. Üyesi Serdar Eratak 'ın 2019-018 nolu projesi ) için 2 kalem malzeme alınacaktır.
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı:BAP ( Dr. Öğr. Üyesi Serdar Eratak 'ın 2019-018 nolu projesi ) için 2 kalem malzeme alınacaktır.

  İhale Notu  :İrtibat Betül Uğurlucan Tel : 0 236 201 10 52
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ: DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO: 
TARİHİ: 22.04.2019
SAATİ: 23:59
YERİ: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
DOSYA BEDELİ: 0,00TL
İHALE DURUMU: AKTİF
   
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM:CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM:BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON:201 1051
DAHİLİ:-
FAKS:2011447
E-POSTA:bap@cbu.edu.tr
   
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM:
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  16 / 04 / 2019
    Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Dr. Öğr. Üyesi Serdar Eratak 'ın 2019-018 nolu  projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve  miktarı yazılı   malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca
 yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  ( 21/d ) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır.  Son teklif verme süresi 22 / 04 / 2019  saat  17.00  'a kadardır.
 
TEL:0 236 201 10 52    FAX: 0 236 201 14 47  e mail:bap@cbu.edu.trÖmer VAROL
BAP Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü A Blok 2 Kat 45040 MANİSA''adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9- 2 Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre degerlendirilecektir. 
Sıra Malzemenin CinsiMiktarıÖlçü BirimFiyatıTutarı TLÖzellikleri (Markası,Kodu)
1Civciv Büyütme Kafesi ( 4 katlı )2Adet   
2Bıldırcın Yumurta Kafesi (5 Katlı )3Adet   
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18     
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..…Toplam Tutar 
……………………………….Türk Lirasıdır.KDV % 
Genel Toplam 
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

 

Civciv Büyütme Kafesi (4 katlı)

 

Miktar 2 (iki) adet.

4 katlı blok yapı. Kapalı form, yarı şeffaf kat dizaynı.

Kat başına günlük civciv kapasitesi: bıldırcın civcivi 90-100 adet.

Tamamı gübre ve ısı dayanımı yüksek hijyenik, kolay temizlenir, plastik yapıda. Kafes boyunca doğal hava giriş -çıkış delikleri.

Her kat için gübre dayanımı yüksek plastik gübre tavaları.

Bütünleşik, örgüsüz ızgara kafes tabanı. Kilitlenebilir blok tekerleri.

Her kat için; 220 V AC çalışma voltajlı otomatik ısıtma modülü.

Kafesten bağımsız modül tasarımı.

Paslanmaz modül gövdesi ve ısıtıcı. Aydınlatma için duy yuvası.

0-40 °C ayarlanabilir termostat ile otomatik sıcaklık kontrolü.

Civcivlerin ısıtıcıya dokunmasını engelleyen koruma ızgaraları.

Aç-kapa butonu, ısıtıcı led göstergesi, her kat için ayrı sigorta koruması.

Kat boyunca uzanan plastik yemlikler ve civciv kaçmalarını engelleyen Yemlik Izgarası olmalı.

Her kat için 3 adet Başlangıç Yemliği (12 adet),

2 adet Başlangıç Suluğu (8 adet).

20 litre kapasiteli su deposu, nipel-kap otomatik sulama sistemi.

Ayarlı askı aparatı ile civciv boyuna göre suluk yükseklik ayarı bulunmalı.

Bıldırcın Yumurta Kafesi (5 katlı)

 

Miktar 3 (üç) adet.

5 katlı blok yapı. Kat başına 35-40 bıldırcın kapasitesi.

Her katta 3 bölme dizaynı, bölmeli ve bölmesiz kullanım imkânı.

Alüminyum profillerle güçlendirilmiş güçlü ve fonksiyonel blok yapı.

Gübre dayanımı yüksek plastikten, uzun ömürlü, paslanmaz yapı.

Kafes tabanları, eliptik ve esnek plastik ızgara taban olmalı.

Kat boyunca uzanan yemlik ve yem saçımını önleyen yemlik grilleri olacak. Gübre dayanımı yüksek plastik gübre tavaları bulunmalı.

20 litre su deposu, siyah silikon hortum ve otomatik nipel sulama sistemi.

Bıldırcın yumurta kafesi bloğu kilitli tekerlek sistemine sahip olmalı.

 


< GERİ DÖN