Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/263195

İhale No: 9998/263195
İhale Adı BAP ( Dr. Öğr. Üyesi Serdar Eratak 'ın 2019-018 nolu projesi ) için 1000 kg yumurta yemi alınacaktır.
 • İhale No 9998/263195
 • Şehir Manisa
 • İhale Tarihi 22.04.2019 17:00
 • Eklenme Tarihi 17.04.2019 09:29
 • Telefon 0 236 201 10 52
 • E-Posta bap@cbu.edu.tr
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
 • İşin Yeri MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTES İBİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
 • Kurum Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı BAP ( Dr. Öğr. Üyesi Serdar Eratak 'ın 2019-018 nolu projesi ) için 1000 kg yumurta yemi alınacaktır.
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı:BAP ( Dr. Öğr. Üyesi Serdar Eratak 'ın 2019-018 nolu projesi ) için 1000 kg yumurta yemi alınacaktır.

  İhale Notu  :İrtibat Betül Uğurlucan Tel : 0 236 201 10 52
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ: DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO: 
TARİHİ: 22.04.2019
SAATİ: 23:59
YERİ: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
DOSYA BEDELİ: 0,00TL
İHALE DURUMU: AKTİF
   
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM:CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM:BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON:201 1051
DAHİLİ:-
FAKS:2011447
E-POSTA:bap@cbu.edu.tr
   
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM:
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  16 / 04 / 2019
    Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Dr. Öğr. Üyesi Serdar Eratak 'ın 2019-018 nolu  projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve  miktarı yazılı   malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca
 yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  ( 21/d ) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır.  Son teklif verme süresi 22 / 04 / 2019  saat  17.00  'a kadardır.
 
TEL:0 236 201 10 52    FAX: 0 236 201 14 47  e mail:bap@cbu.edu.trÖmer VAROL
BAP Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü A Blok 2 Kat 45040 MANİSA''adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
Sıra Malzemenin CinsiMiktarıÖlçü BirimFiyatıTutarı TLÖzellikleri (Markası,Kodu)
1Yumurta Yemi ( Toz veya granül formda, min. % 17 - 18 proteinli 1. dönem yumurta tam yemi )1000Kg   
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18     
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..…Toplam Tutar 
……………………………….Türk Lirasıdır.KDV % 
Genel Toplam 
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

 

 

Yumurta Yemi

Miktar 1000 kg

Toz veya granül (form) yapıda.

Ham Protein oranı, en az % 17-18

1. Dönem yumurta tam yemi.

 


< GERİ DÖN