Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/273994

İhale No: 9998/273994
İhale Adı (Onay No: 338) 4 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı
 • İhale No 9998/273994
 • Şehir Sivas
 • İhale Tarihi 23.05.2019 17:00
 • Eklenme Tarihi 16.05.2019 14:00
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri
 • İşin Yeri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri
 • Kurum Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı (Onay No: 338) 4 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı

(Onay No: 338) 4 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı
Son Geçerlilik Tarihi 23-05-2019 Son Geçerlilik Saati 09:42
Tarih 16-05-2019 Ekleyen Memur Sadiye KOÇ
Proje Numarası ZARAVDYO-001  
Duyuru Detayı
 

Proje Numarası:   ZARAVDYO-001                                             
Tekliflerin en geç yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar BAP Otomasyon Sistemi üzerinden verilmesi gerekmektedir. Elden, faksla, posta veya kargo yoluyla gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
Firma bilgileri eksiksiz olarak doldurulacak ve boş sütun bulunmayacaktır. Aksi halde teklifler geçersiz sayılacak ve istekli alım dışı bırakılacaktır.
Teknik şartnamesi  bulunan  alımlarda  "Teknik Şartnameye Cevap" metni ve istenmiş ise katalog bilgileri yine BAP Otomasyon sistemine mutlaka eklenmelidir. Teknik şartnameye cevap verilmemesi halinde istekli, ihale dışı bırakılacaktır.
Teklif edilen ürünün marka ve modeli mutlaka belirtilecektir.
Alternatif teklif sunulmayacak olup, sunulması halinde isteklinin bütün teklifleri geçersiz sayılacaktır.
Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 11. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen)  İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlülüklerine taahhüdün yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir. Ayrıca aynı kararname eki esaslarının 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için istekliler; kendileri veya başkaları adına doğrudan ve dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermeyeceklerdir.
Firmalar; rekabetin oluşmadığına dair teknik şartname itirazlarını, ilan son saatine kadar (ilan süresinden sonraki yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir) satınalma ofisi mizin 0.346.2191139 nolu belge geçer numaramıza gönderebileceklerdir.
   


Ürünleri Yazdır
Satınalınacak ürünler (Onay No: 338)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Neon Hp Laserjet P2014 Toner Muadil Yazıcı Kartuş 2 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
2 Paintter Hp Ce 285A 3Lü Paket Muadil Toner P1100, P1102W, M1132, M1212, M1217 2 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
3 Bank Performance, Risk and Firm Financing (Kitap) 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
4 Bank Risk, Governance and Regulation (Kitap) 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir

< GERİ DÖN