Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/274356

İhale No: 9998/274356
İhale Adı 114578 -80 derece derin dondurucu onarımı
 • İhale No 9998/274356
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 23.05.2019 12:00
 • Eklenme Tarihi 17.05.2019 10:46
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tıp Fakültesi Birimi
 • İşin Yeri Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tıp Fakültesi Birimi
 • Kurum ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 114578 -80 derece derin dondurucu onarımı

T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

BİYOMEDİKAL VE TEKNİK İŞLER BİRİMİ
DOĞRUDAN TEMİN
FİYAT ARAŞTIRMA RAPORU 

Konu : Teklif Mektubu Hk.
İhale No : 114578
İhale Tarihi : 23/05/2019 12:00
İhale Kayıt Numarası :

Aşağıda yazılı müesseseniz tarafından tedariki mümkün ise satınalınmasına esas
olmak üzere, ihale tarihine kadar teklif gönderilmesini rica ederim.

Dikkat edilecek hususlar:

1. Bu teklifin tarihine kadar posta ile veya elden gönderilmesi rica olunur.
2. Yazımız numarasının teklif üzerine yazılması.
3. Bütün firmaların, teklifleri ile birlikte her bir ürün türü, bunun faklı ebatları ve alternatif teklifleri için ayrı
şeffaf paketler içinde birer adet numuneyi ilgili bölüm istediğinde o bölüme vermeleri gerekmektedir. Her 
numune paketinin üzerinde, teklif verilen ürünün ihale sıra numarası, firmanın adı ve telefon no su bulunmalıdır.
4. Faks ile çekilen tekliflerin aslının ihale günve tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.
5. Teklif tarihi itibariyle, teklif edilen her kalemin UBB ve varsa SUT kodları belirtilecektir.
Teklif verilecek her bir kalemin UBB numarasının, T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) ve Medulada kayıtlı olduğunu gösterir belgelerin teklifle beraber verilmesi gerekmektedir.
Teklif tarihi itibariyle teklif verdikleri kalemleri satmaya yetkili olduğunu (yetkili ithalatçı, tedarikçi ve bayi) gösterir Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış bilgi formu teklifle beraber verilecektir.
Teklif edilen her kalemde UBB numarası yoksa kapsam dışı olduğunu gösterir belgeyi teklifle beraber vermeleri ve SUT kodu olmayan kalemler için 'SUT kodu yoktur' ifadesi teklifte belirtilecektir.
Firmalar, UBB, SUT kodu, GMDN, UNSPSC vs. de yapılan güncel her türlü değişiklikleri kurumumuza bildireceklerdir.
Teklif ve faturadaki UBB, SUT kodu ve malzeme adlarının birebir aynı olacaktır.
Yukarıda belirtilen belgeler eksik olduğunda teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Verilen bilgi ve belgelerin yanlışlığında, Ulusal Bilgi Bankasının 18.03.2011 tarihli
http://www.huap.org.tr/ubb/midDuyuruUrun 10. aspx duyurusunda " Kurum ve
üçüncü kişilerin zararının ödeyeceğinizi ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun firmanıza ait olduğunu beyan ve kabul ettiğinizden" dolayı oluşmuş veya oluşacak Kurum ve üçüncü kişilerin zararının ilgili firmalarca ödeneceğinin ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun firmalara ait olduğu bildirilmiştir.
Bu hususlara dikkat etmeyen firmalar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
6. Cihaz parça değişimi, tamir, bakım-onarımlarında teklif verecek firmalar teklifleri ile beraber "CİHAZ GÖRDÜ" belgesi vermeleri gerekmektedir.
7. *** İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.


Malzeme Listesi
   Mlz KoduMalzeme AdıMiktarBirimŞartname
1JC018995KALTIS MARKA AV050P-51D MODEL 0939186 SERİ NO'LU -80 DERECE DERİN DONDURUCU ONARIMI (CİHAZ KOMPRESÖR MOTOR İŞLEVİ) AMELİYATHANE 1adetYok< GERİ DÖN