Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/290811

İhale No: 9998/290811
İhale Adı ELDIVEN CERRAHI ALIMI
 • İhale No 9998/290811
 • Şehir Kocaeli
 • İhale Tarihi 20.07.2019 17:00
 • Eklenme Tarihi 06.07.2019 12:27
 • Telefon (262) 414 66 01
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri GOLCUK BAKIM ONARIM VE ISTIHKAM K.LIGI YETKILENDIRILMIS ALIM HEYETI
 • İşin Yeri Gölcük Bakim Onarim ve Istihkam K.Ligi
 • Kurum Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı ELDIVEN CERRAHI ALIMI

İhale Dosya Nu. 2019-49

İşin Konusu / Malzeme Cinsi ELDIVEN CERRAHI ALIMI

İlan Kategorisi GIYECEK MALZEMELERI

İşin Tanımı / Kısım ve Malzeme Miktarı 1 KALEM

İhtiyaç Sahibi Birlik Gölcük Bakim Onarim ve Istihkam K.Ligi

Ödemeyi Yapacak Saymanlık Gölcük Deniz Filolari Saymanlik Müdürlügü

Satın Alma Komisyonu Tel. Tel:(262) 414 66 01 Fax:(262) 414 10 64 

GOLCUK BAKIM ONARIM VE ISTIHKAM K.LIGI YETKILENDIRILMIS ALIM HEYETI

Muayene Komisyonu Gölcük Bakim Onarim ve Istihkam K.Ligi

İşin Yapılacağı Şehir KOCAELI KOCAELI

İhale Tarihi *

20.07.2019

İhale Saati *

17:00

İlan Edilme Tarihi *

05.07.2019

İhale Türü Mal Alımı 

DOGRUDAN TEMIN 22/D

İhale Dökümanlarının Alınabileceği Yerler Gölcük Bakim Onarim Ve Istihkam K.Ligi

İhale Dökümanı Satınalma Bedeli

0

 TL

İhale Bitti mi ? Hayır Bitmedi

İhale Kararı

T.C.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

GÖLCÜK BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI

 GÖLCÜK/KOCAELİ

ONAY BELGESİ:2019/49

1. Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığınca ihtiyaç duyulan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 4734 Sayılı Kanunun 22’nci Madde (d) bendi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle alınacaktır.

2. Malzemeler/hizmet birim fiyat üzerinden en düşük fiyat esasına göre tedarik edilecektir.

3. Ödeme, malın teslimini takiben kabulü halinde en kısa sürede ve bir kerede Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı’nca düzenlenen ödeme evrakları ile Gölcük Deniz Filoları Saymanlığı’nca yapılacaktır.

4. KDV Hariç Toplam Tutar üzerinden(toplam kesinti oranı ‰ 24,65 (Bindeyirmidörtvirgülaltmışbeş) dır.

      b) ‰ 5,69 (Bindebeşvirgülaltmışdokuz) Karar Damga Vergisi ( Yüklenici firma tarafından tebliğ edilmesini müteakip 15 gün içerisinde Mal Müdürlükleri/Defterdarlıklara yatırılacaktır.) Makbuz mal/hizmet teslim edilmeden önce idareye teslim edilecektir.

b) ‰ 9,48 (Bindedokuzvirgülkırksekiz) oranında Damga Vergisi (İdare tarafından ödeme belgesinde kesilecektir.)

c) ‰ 9,48 (Bindedokuzvirgülkırksekiz) Sözleşme Damga Vergisi (Yapılacaksa yüklenici firma tarafından tebliğ edilmesini müteakip Mal Müdürlükleri/Defterdarlıklara yatırılacaktır.) Makbuz mal/hizmet teslim edilmeden önce idareye teslim edilecektir.

5. Sözleşme yapılmayacak ve teminat alınmayacaktır..

6. Yatırılması gereken damga vergilerine ait alındı makbuzları Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığına teslim edildikten sonra malzemeler teslim edilecektir.

7. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin vergi (KDV Hariç), damga vergisi, sözleşme damga vergisi, resim, harç, ambalaj, yükleme, boşaltma, istif ve ulaşım ile her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ayrıca ödenecektir.

8. Malzemeler yükleniciye tebliğ edilmesini müteakip 15 (Onbeş) takvim günü içinde(bu sürenin resmi tatile uğraması halinde takip eden ilk iş günü) Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı Genel Malzeme Ambarı Gölcük/Kocaeli adresine tek seferde teslim edilecektir.

9. Kargo ile malzeme teslimi kabul edilmeyecektir.

10.Teslim tarihi olarak belirlenen süre içerisinde erken teslim edilerek muayene komisyonunca uygun görülmeyen mallar için yükleniciye kalan süresi içerisinde ve yazılı müracaatı halinde en fazla 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere 3 (üç) gün içerisinde malları değiştirme hakkı tanınacaktır.

11.Yükleniciye tebliğ edilen son teslim tarihinden sonra gecikmeli olarak teslim edilecek malzemeler için yüklenici süre uzatım dilekçesini yazılı olarak elden veya belgegeçer (faks) ile idareye gönderecektir. Dilekçe idare tarafından uygun görüldüğü takdirde, cezalı süre teslim süresine eklenecektir. Cezalı sürede geçen her gün için KDV hariç tutar üzerinden ‰ 5 (bindebeş) oranında ceza uygulanacak ve firmanın hak edişinde kesilecektir. Cezalı mal teslimi için öngörülen süre hesabında ve uygulamasında normal teslim süresi için belirlenen esaslar geçerli kabul edilecek ancak cezalı süre içerisinde mal değiştirme hakkı tanınmayacaktır.

12. Malzemelerde aranacak özellikler:

a) Malzemelerin muayeneleri malzeme açıklamasında belirtilen özellikler çerçevesinde yapılacaktır.

b) Ürün/Ürünlere yönelik kalite belgeleri malzeme teslimi esnasında malzemeler ile birlikte teslim edilecektir.

13. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KDV hariç nihai Türk Lirası fiyatlarınızı 20 Temmuz 2019 Saat:17:00’a kadar; belgegeçer (faks), elektronik posta ya da kapalı zarf içinde Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğüne teslim etmenizi rica ederim.

İRTİBAT NUMARALARI

Tedarik Kısım : 0 262 414 66 01 Dâhili: 3928/3962       Teknik Bilgi Detay: Elk.Kd.Bçvş. Ömer Faruk YAMAN Dahili 3949 

      Malzeme Teslim       : De.Me.Ali BİLİR Dahili 3923

Belgegeçer(Faks)  : 0 262 414 10 64

Eposta : golcuk.bakonr.loj@dzkk.tsk.tr   İhale ilanları ve sonuçlar : http://www.ekm.tsk.tr/ihale/giris/index.jsp

1.KISIM : 

Sıra Nu.

Stok Nu.

Malzemenin Adı ve Açıklaması

Miktar DB

Birim
Fiyat

Tutar

1

189000995

ELDIVEN CERRAHI NONSTERIL
TIP: ELDIVENLER CESIT:7 LABORATUVAR ELDIVENI GRUP: 1 STERIL OLMAYAN LABORATUVAR ELDIVENI TUR: B UZUN BOY ELDIVEN (8-9 LARCH) 7505PF STANDART: EN388:2003

 5000 CFKDV Oranı(%):

TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ):TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ

30 TAKVİM GÜNÜ

TEKLİF TARİHİ

YETKİLİ İMZASI

MALZEMENİN TESLİM SÜRESİ

15 TAKVİM GÜNÜFİRMA ADI


YETKİLİ ADI SOYADI


YETKİLİ TC NU


FİRMA TEL NU


FİRMA KAŞESİ

FİRMA FAKS NUFİRMA E-POSTA ADRESİ


FİRMA VERGİ NU / VERGİ D.


FİRMA ADRESİ
NOT: TEKLİF MEKTUBUNDA YER ALAN BİLGİLER, DEĞİŞTİRİLMEYECEKTİR VE İSTENİLEN TÜM BİLGİLER EKSİKSİZ DOLDURULACAKTIR. MEVCUT BİLGİLERİN DEĞİŞTİRİLDİĞİ, EKSİK BİLGİ YER ALAN VE MADDE 13’DE BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE GÖNDERİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.< GERİ DÖN