Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/293693

İhale No: 9998/293693
İhale Adı 2412 BAŞHEKİMLİK İHTİYACINA 1 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI (ÖZEL BÜTÇE) Yaklaşık Maliyet
 • İhale No 9998/293693
 • Şehir Antalya
 • İhale Tarihi 19.07.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 16.07.2019 08:32
 • Telefon 02422496000
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ
 • İşin Yeri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ
 • Kurum Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 2412 BAŞHEKİMLİK İHTİYACINA 1 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI (ÖZEL BÜTÇE) Yaklaşık Maliyet


Kategori : KIRTASİYE MALZEMELERİ GRUBU

Birim Fiyat Teklif Cetveli


İhale Adı : BAŞHEKİMLİK İHTİYACINA 1 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI (ÖZEL BÜTÇE)

İhale Takip Numarası : 2412

Son Teklif Tarihi : 19.07.2019


BAŞHEKİMLİK için gerekli olan aşağıda belirtilen malzemelerin tarafınızdan temini mümkün ise, 4734 sayılı kamu ihale kanuna göre satın alınmasına esas olmak üzere 19.07.2019 tarihi, saat 17:00'a kadar (varsa) teknik şartnameyi tek tek maddeler halinde cevaplayıp (cevaplamayanfirmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır) MARKA, NİTELİK ve TESLİM SÜRELERİNİ belirterek teklif verilmesi gerekmektedir. Ödemeler, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren işletmemiz gelir durumuna göre Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 günde Yükleniciye veya vekiline yapılacaktır. Nakit durumunun yeterli olmaması halinde Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır.

Ürün Listesi

Sıra No Adı Miktar Birim Kodu Sut Kodu Şartname

1 A4 FOTOKOPİ KAĞIDI 600,00 Top FOTOKOPİ KAĞIDI KISA TEKNİK ŞARTNAME


1 - ÖZELLİKLER

1.1- Görünüş ve Yapı:

Fotokopi kâğıtlarının elyaf dağılımı (formasyonu) düzgün ve homojen olacak, kâğıtlarda toz, kir, leke: benek yırtık, delik, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma birbirine yapışma, potlaşma, ondülasyon vb. kusurlar bulunmayacaktır.

Fotokopi kâğıtlarının kenarları aynı ölçüde düzgün ve pürüzsüz kesilmiş olacak, kenar tozu bulunmayacaktır. Fotokopi kâğıtları ve ambalajlarında rutubetlenmeden ileri gelen deformasyonlar ile fazla kuruluktan ileri gelen kıvrılmalar olmayacak, kâğıtlar düzgün şekilde istiflenmiş olacak, yan yüzeylerinde boyut farklılıklarından veya düzgün istiflenmemesinden ileri gelen girinti ve çıkıntılar bulunmayacakta.

Fotokopi kâğıtları ve ambalajlarında görünüş ve kullanışlılığını etkileyecek diğer yapı, malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacaktır.

1.2 -Malzeme:

Fotokopi kâğıtları, % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olacak, geri kazanılmış kâğıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmeyecektir.


1.3 -Su Yolu (Makine Boyu Yönü):

Fotokopi kâğıtlarının su yolu A3 boyutlu fotokopi kâğıtlarında kısa kenara paralel, A4 boyutlu fotokopi kâğıtlarında ise uzun kenara paralel olacaktır.

1.4 -Renk:

Fotokopi kâğıtları, Çizelge 1 de belirtilen beyazlık derecelerinde olacak, bir ambalajdaki kâğıtlar arasında ve parti teslimatına ait ambalajlardaki kâğıtlar arasında gözle fark edilebilir derecede (barız) beyazlık farklılıkları olmayacaktır

1.5 -Fiziksel Özellikler:

Fotokopi kâğıtları fiziksel özellikleri Çizelge 1 'de verilen değerlere uygun olacaktır. 


Çizelge 1-Fiziksel Özellikler

ÖZELLİKLER İSTENEN DEĞER DENEY METODU

Gramaj, g/m2 78 - 82 TS 3122 EN ISO 536

Kalınlık, mm 0,096-0.120 TS EN İSO 534

Nem Oranı, % 3,7 - 5,3 TS 1301 EN 20287

Su Emme (Cobb6C), g/m* (Her iki yüzde) 20-40 TS 609 EN 20535

Yüzey Düzgünlüğü, ml/min Bendtsen, {Her iki yüzde) 100 - 350 (Elek ve keçe yüzleri arasında 75 mL'min'den fazla fark olmayacaktır.) TS ISO 8791-2

Porozite, m L/m in , (Bendtsen) En çok 1500 TS ISO 5636-3

Beyazlık (ISO Beyazlığı), % En az 86 TS ISO 2470

Opasite, % En az 87 TS ISO 2471

Sertlik (Stiffness), mN Makine eni yönünde En az 40 Makine boyu yönünde En az 80 TS 3428 ISO 2493

Kopyalama öncesi Kıvrılma, m"' Makine eni yönünde < 1,50 Makine boyu yönünde < 2,25 TS ISO 14968

Kopyalama Sonrası Kıvrılma, m'1 Makine eni yönünde < 1,75 Makine boyu yönünde < 2,75 TS ISO 14968


1.6-KopyaIama Performansı:

Fotokopi kâğıtları ayrı ayrı keçe yüzü ve elek yüzünden başlanarak arkalı-önlü çift taraflı kopyalamada; çift alma, sıkışma ve tozlaşma olmadan, kâğıtlarda kırışma, ondülasyon, boyut değişimi ve bariz kıvrılma vb. aksaklıklar meydana gelmeden kopya alınabilecektir

2-BOYU VE TELORANSLAR

2.1-Boyutlar:

Fotokopi kâğıtlarının boyutu, teklif istemede belirtileceği gibi, TS 506 EN 20216 standardında belirtilen A boyut serisinde olmak üzere aşağıdaki boyutlarda olacaktır.

- A4 (210 mm x 297 mm),

- A3 (297 mm x 420 mm),

Boyut toleransı ende ve boyda ± % 0,5 olacaktır Kâğıt boyutlarına bağlı olarak % 0,5'lik tolerans ± 1.5 mm'yi geçmeyecektir. Bir top içerisinde birbirini takip eden tabakalar arasındaki boyut farklılığı 0,4 mm' den fazla olmayacaktır. Kâğıdın uzun kenarları arasındaki boyut farkı 0,8 mm'den fazla olmayacaktır.

2.2-Köşe açıkları:

Fotokopi kâğıtlarının köşe açıları 90° olacaktır.

3-NUMUNE ALMA

Parti büyüklüğüne göre, inceleme ve deneylerde kullanılmak üzere, Çizelge 2'de belirtilen sayıda numune, rast gele seçilecek dış ambalajlardan ve değişik iç ambalajlardan alınır.


Çizelge 2-Numune Miktarları

Parti Büyüklüğü Numune Sayısı

(TOP) _ (Top)

3 200'e kadar 10

3 201 - 35 000 20

35 001 - 50 000 30

50 001 ve fazlası 504- ETİKETLEME VE AMBALAJLAMA

Fotokopi kağıtları TS 4331 Standartlarında uygun olarak etiketlenmiş olacaktır

4.1- İÇ AMBALAJ

Fotokopi kâğıtları, iç veya dış yüzeyi nem geçirmeyecek şekilde poüetilen veya eşdeğer özellikte diğer maddelerle kaplanmış, dayanıklı bir ambalaj kâğıdı ile kirlenmeyecek, kırışmayacak, buruşmayacak, yırtılmayacak ve açıklık kalmayacak şekilde paketlenecektir, Paketler içerisindeki tabaka sayısı en az 500 adet olacaktır. Depolama ve nakliye sırasında, iç ambalaj paketleri kapatma yerlerinden açılmayacak, ambalaj kâğıdında yırtılma veya patlama meydana gelmeyecektir

4.2-DIŞ AMBALAJ

Fotokopi kâğıdı toplarının 5 adedî oluklu mukavvadan mamul, sağlam kolilere yerleştirildikten ve firma standardına uygun paletlere konulduktan sonra streçlenmek, şrinklenmek veya polietilen ile açıklık kalmayacak şekilde sıkıca sarılmak suretiyle ambalajlanacaktır. Paletler en az iki yerinden çemberlenecektir. Ambalajlar kâğıtların hasarsız sevk edilmesini ve depolanmasını sağlayacak dayanıklılıkta olacaktır.

5- DEPOLAMA VE GARANTİ

Fotokopi kağıtları, uygun depolama şartlarında, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süre ile malzeme ve üretim hatalarına karşı firma garantisi altında olacak, bu süre içerisinde şartnamede belirtilen bütün özelliklerini koruyacaktır. Fotokopi kağıtlarında herhangi bir şikayet alınması veya muayeneler sırasında rastlanmayan teknik şartnamesine uygun olmayan herhangi bir hususun tespiti halinde, firma uygun olmayan kağıtları teknik şartnamesine uygun olanları ile bedelsiz değiştirmeyi garanti edecektir

 Ürünlerin Çizelge 1 deki şartları sağlayıp sağlanmadı ile ilgili tereddütlerde çizelge 1 de belirtilen test yöntemleri uygulanır.    Bu testlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm yükümlülükler firmaya aittir.


< GERİ DÖN