Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/295278

İhale No: 9998/295278
İhale Adı KARADENIZ BÖLGE K. LIGI EREGLI MERKEZ K. LIGI KAZAN DAIRESININ DOGALGAZA DÖNÜSÜM YAPIM ISI
 • İhale No 9998/295278
 • Şehir Zonguldak
 • İhale Tarihi 19.07.2019 16:00
 • Eklenme Tarihi 19.07.2019 09:07
 • Telefon 372 3232800
 • E-Posta
 • Tür Yapım
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri ONARIM DESTEK K.LIGI/KDZ.EREGLI YETKILENDIRILMIS ALIM HEYETI
 • İşin Yeri ONARIM DESTEK K.LIGI/KDZ.EREGLI YETKILENDIRILMIS ALIM HEYETI
 • Kurum KARADENİZ EREĞLİ DENİZ KUVVETLERİ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı KARADENIZ BÖLGE K. LIGI EREGLI MERKEZ K. LIGI KAZAN DAIRESININ DOGALGAZA DÖNÜSÜM YAPIM ISI

İhale Dosya Nu. 2019-68

İşin Konusu / Malzeme Cinsi KARADENIZ BÖLGE K. LIGI EREGLI MERKEZ K. LIGI KAZAN DAIRESININ

DOGALGAZA DÖNÜSÜM YAPIM ISI

İlan Kategorisi HIZMET ALIMI

İşin Tanımı / Kısım ve Malzeme Miktarı 1 kalem malzeme

İhtiyaç Sahibi Birlik

Ödemeyi Yapacak Saymanlık

Satın Alma Komisyonu Tel. Tel:372 3232800 Fax:372 3150836 

ONARIM DESTEK K.LIGI/KDZ.EREGLI YETKILENDIRILMIS ALIM HEYETI

Muayene Komisyonu

İşin Yapılacağı Şehir ZONGULDAK ZONGULDAK

İhale Tarihi *

19.07.2019

İhale Saati *

16:00

İlan Edilme Tarihi *

18.07.2019

İhale Türü Hizmet Alımı 

DOGRUDAN TEMIN 22/D

İhale Dökümanlarının Alınabileceği Yerler

İhale Dökümanı Satınalma Bedeli

0

 TL

İhale Bitti mi ? Hayır Bitmedi

İhale Kararı

SATES İh Kayıt Nu. 140673

Teklif Mektubu TEKLİF MEKTUBU MEVCUTTUR GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


DENIZ KUVVETLERI KOMUTANLIGI 
ONARIM DESTEK K.LIGI/KDZ.EREGLI 


1. ONARIM DESTEK K.LIGI/KDZ.EREGLI'ınca ihtiyaç duyulan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler/hizmetler 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi (d) bendi kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle satın alınacaktır.

 2.  Satin alimiyla ilgili yapilacak sozlesme ve diger belgeler icin noter tasdiki aranmayacak, teminat alinmayacaktir.

 3. Ödeme, malın teslimini takiben ve kabulü halinde en kısa sürede ve bir kerede ONARIM DESTEK K.LIGI/KDZ.EREGLI'nın düzenlediği ödeme evrakları ile KDZ EREGLI MAL MÜDÜRLÜGÜ saymanlığı tarafından yapılacaktır. Fatura bedeli üzerinden %0,948 damga vergisi VE VARSA % 0,948 sozlesme damga vergisi kesilecektir.

 4. Ihtiyaç duyulan malzemelerin tümüne teklif verilecektir. Kismi teklifler kabul edilmeyecektir. Komutanligimiz belirtilen malzeme/mazlemeleri hangi firma/firmalardan alacağı konusunda serbesttir.

 5.  Yüklenici, teslim ettiği malın 2 yil süre içerisinde evsafını kaybetmesi halinde, evsafını kaybeden malı yenisi ile değiştirme garantisi verecektir. Yüklenici, teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacak olup, fatura tarihi garanti süresi başlangıç tarihi kabul edilecektir.

 6. Malzemeler, ONARIM DESTEK K.LIGI/KDZ.EREGLI'ınca siparişin verilmesini müteakip 45 (KIRKBES) takvim günü içinde, bu sürenin resmi tatile uğraması halinde takip eden ilk iş günü saat 16:00’a kadar taahhüt edildiği şekilde tamamlanacak/ teslim edilecektir.

 7. KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir.

 8. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KDV HARİÇ NİHAİ TÜRK LİRASI (TL) teklifinizi 19/07/2019 saat 16:00 ’a kadar, faks yada kapalı zarf içinde ONARIM DESTEK K.LIGI/KDZ.EREGLI VEYA eregli.onrdestek@dzkk.tsk.tr ADRESINE EPOSTA ILE teslim etmenizi rica ederim.

 9. Malzemelerde aranacak özellikler : 
      a) Malzemelerin fiziki muayeneleri yapilacak, laboratuar ve kimyasal muayeneleri yapilmayacaktir. 
      b) Ürün/Ürünlere yönelik kalite belgesi olan mallar tercih edilecektir. 
      c) 2000,00 TL üzeri ödemelerde Vergi Borcu Olmadigina dair vadesi geçmis borç durumunu gösterir belge (15 gün süre ile geçerli) ödemeden önce idareye teslim edilecektir. 
    
10.  Istekli, fiyat teklifini vermis olmakla, Kanunlardaki hükümler geregince geçici veya sürekli olarak,  idarelerce veya mahkeme karariyla kamu ihalelerine katilmaktan yasaklanmis olmadigini, 3713 sayili Terörle Mücadele Kanunu kapsamina giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabanci bir ülkede kamu görevlilerine rüsvet verme suçundan dolayi hükümlü bulunmadigini ve kendisine ödeme yapilmasini engelleyici hukuki durumu olmadigini kabul ve beyan etmis sayilir. Aksi bir durumda, idareden herhangi bir hak talebinde bulunamazlar   

 

    İMZA

 
 
 

NOT 1: Anilan özellikler haricinde ürünler için teklif verilmemesi rica olunur. Aksi teklifler degerlendirilmeyecektir. 
    NOT 2 : ONARIM DESTEK K.LIGI/KDZ.EREGLI tarafindan Dogrudan Temin Usulü ile alim yapilacak malzemelere ait dogrudan temin duyurularina ve sonuçlarina www.ekm.tsk.tr adresinden ulasabilirsiniz. 
    NOT 3 : E-posta adresimiz eregli.onrdestek@dzkk.tsk.tr , telefon numaramiz 372  3150800 , faks numaramiz 372  3150836 
   

TEKLİF MEKTUBUDUR 

ONARIM DESTEK K.LIGI’NA

İlgili harcama talimatı no: 68

1. Tarafımızdan yukarıda bahse konu tüm hususlar incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

2.Alım konusu iş için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz  toplam bedel KDV hariç ....................................... rakam ve ......................................................... yazı ile olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
  S.No  Stok No Malzemenin/Hizmetin
Cinsi ve Özellikleri
 Dağıtım BirimiMiktarıTeklif Edilen
Birim Fiyat (TL)

(K.D.V. hariç)
KDV
(%)
ÖTV
(%)
Tutar (TL)
(K.D.V. hariç)
 1*-  KARADENIZ BÖLGE K.LIGI EREGLI MERKEZ K.LIGI KAZAN DAIRESININ DOGALGAZA DÖNÜSÜM ISI (TEKNIK SARTNAMESI VE UYGULAMA PROJESINE UYGUN OLACAKTIR.)TEKNIK SARTNAME HAKKINDA BILGI IÇIN telefon numaramiz 372 3150800 DAHILI 2412/2421 AD     

TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)     

 

TEKLİF
TARİHİ
 TEKLİFİN
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
FİRMA ADI, ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARASIVERGİ NUMARASI, BANKA ADI, HESAP NO, IBAN HESAP NO (zorunlu), ŞUBE ADI, ŞUBE KODUTEKLİFİ VEREN YETKİLİNİN ADI, SOYADI, İMZASI VE FİRMA KAŞESİ
      

 
< GERİ DÖN