Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/301864

İhale No: 9998/301864
İhale Adı 4220 UROLOJI ANABILIM DALI İHTİYACINA 3 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI [DÖNER ...
 • İhale No 9998/301864
 • Şehir Kahramanmaraş
 • İhale Tarihi 14.08.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 06.08.2019 11:07
 • Telefon 0344 300 34 80
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALIM BİRİMİ
 • İşin Yeri K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • Kurum Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü (uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 4220 UROLOJI ANABILIM DALI İHTİYACINA 3 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI [DÖNER ...


Kategori : MEDİKAL SARF MALZEMELERİ

Birim Fiyat Teklif Cetveli


İhale Adı : UROLOJI ANABILIM DALI İHTİYACINA 3 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI [DÖNER SERMAYE]

İhale Takip Numarası : 4220

Son Teklif Tarihi : 14.8.2019


UROLOJI ANABILIM DALI için gerekli olan aşağıda belirtilen malzemelerin tarafınızdan temini mümkün ise, 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/D maddesi Doğrudan Temin Usulü'ne göre satın alınmasına esas olmak üzere 06.08.2019 tarihi, saat 00:00'a kadar (varsa) teknik şartnameyi tek tek maddeler halinde cevaplayıp (cevaplamayanfirmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır) MARKA, NİTELİK ve TESLİM SÜRELERİNİ belirterek teklif verilmesi gerekmektedir. Ödemeler, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren işletmemiz gelir durumuna göre Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç günde Yükleniciye veya vekiline yapılacaktır. Nakit durumunun yeterli olmaması halinde Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır.

Ürün Listesi

Sıra No Adı Miktar Birim Kodu Sut Kodu Şartname

1 NEFROSTOMI SETI NO:10 PERCUTAN 20,00 Adet PERKÜTAN NEFROSTOMİ SETİ  (DİREK GİRİŞ) MUHTELİF 10F


1. Kateter çok amaçlı olmalı, nefrostomi, plevral drenaj, kist ve abse drenajı, eksternal bilier drenaj vb.için uygun olmalıdır.

2. Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.

3. Kateter materyali bükülmeye, kırılmaya karşı direnç özelliği taşımalıdır (Girişim sırasında ve sonrasında katlama, kıvrılma ve ezilme benzeri durumlarda aynen eski halini alabilmeli ve üzerinde hiçbir zedelenme izi kalmamalıdır. Girişim sırasında uygulanan çekme, itme ve burkma hareketlerinde kırışmaya ve bir noktada toplanmaya dayanıklı olmalıdır. Drenaj kateterleri uzun süre (aylarca) deforme olmadan ve şekil değiştirmeden uygulandığı yerde efektif drenaj sağlanarak kalabilmelidir.

4. Kateter iç lümeni ve drenaj delikleri yeterli dranajı sağlayacak şekilde geniş olmalıdır.

5. Çok Amaçlı External Drenaj Kateteri, glidex kaplı hidrofilik yüzeye sahip olmalıdır 

6. Kateterin 6-14 F arası kalınlıkta değişik çaplarda seçenekleri olmalıdır.

7. Kateter 0.038inch kılavuz tele uygun olmalıdır. 

8. Kateter uzunluğu 25-35 cm  olmalıdır.

9. Kateterin distal ucu pigtail görünümde olmalı ve kateterin pigtail ucunun hastadan çıkmasını önleyici bir kilitlenme mekanizması olmalıdır. Bu kilitlenme mekanizmasının kullanımı pratik olmalı, katater repozisyonlanması ihtiyacı durumuna yönelik tekrar kullanıma rahatça olanak sağlamalı, uzun süreli kullanımda kendiliğinden açılmayacak bir dizaynda olmalıdır ve hasta için rahatsızlık verici olmamalıdır. 

10. Çok Amaçlı External kateterinin uç kısmı gittikçe incelen tasarımda olmalı; bu sayede girişi kolaylaştırmalıdır.

11. Çok Amaçlı External Drenaj Kateterleri, 1 adet ucu echogenic (Ultrason’a yardımcı) malzemeden yapılmış metal stiffnening (sertleştirici) canula, 1 adet trocar stylet ve 1 adet de esnek stiffening canula ile birlikte sunulmalıdır.

12. Çok Amaçlı External Drenaj Kateteri’nin pigtail kısmında 5 veya 6 adet delik bulunmalı, delikleri büyük olmalı ve drenajı hızlandırmalıdır.

13. Her katater setinin yanında drenaj kateterleri ile çam uçlu drenaj torbaları arasındaki rahat kullanımlı ve sızdırmaz bağlantıyı sağlamak için  konnektör verilecektir. Konnektörün bir ucu erkek ve bir ucu dişi olmalıdır. Erkek uçta luer lock bağlantısı olmalıdır. Dişi uç çam uçlu adaptöre uyumlu olmalıdır

14. Malzeme uzun süreli (en az 6 ay) kullanımda deforme olmamalıdır.

15. Maksimum 20 cm uzunlukta olmalıdır. 

16. 6F veya 8F kateterler US 6 problarının standart girişim aparatlarından rahatlıkla geçebilmeli ve yine girişim aparatını çıkarabilmek için sökülebilen ve konektör bağlanabilen proximal uçlu  olmalıdır.

17. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.


2 NEFROSTOMI SETI NO:8 PERCUTAN 20,00 Adet 33963

3 NEFROSTOMI SETI NO:12 PERCUTAN 10,00 Adet 33964


< GERİ DÖN