Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/302456

İhale No: 9998/302456
İhale Adı 3684 COCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI İHTİYACINA 1 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / ...
 • İhale No 9998/302456
 • Şehir Kahramanmaraş
 • İhale Tarihi 14.08.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 07.08.2019 13:58
 • Telefon 0344 300 34 80
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALIM BİRİMİ
 • İşin Yeri K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALIM BİRİMİ
 • Kurum Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü (uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 3684 COCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI İHTİYACINA 1 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / ...

Kategori : MEDİKAL SARF MALZEMELERİ

Birim Fiyat Teklif Cetveli


İhale Adı : COCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI İHTİYACINA 1 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI [DÖNER SERMAYE]

İhale Takip Numarası : 3684

Son Teklif Tarihi : 14.8.2019


COCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI için gerekli olan aşağıda belirtilen malzemelerin tarafınızdan temini mümkün ise, 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/D maddesi Doğrudan Temin Usulü'ne göre satın alınmasına esas olmak üzere 09.07.2019 tarihi, saat 10:00'a kadar (varsa) teknik şartnameyi tek tek maddeler halinde cevaplayıp (cevaplamayanfirmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır) MARKA, NİTELİK ve TESLİM SÜRELERİNİ belirterek teklif verilmesi gerekmektedir. Ödemeler, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren işletmemiz gelir durumuna göre Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç günde Yükleniciye veya vekiline yapılacaktır. Nakit durumunun yeterli olmaması halinde Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır.

Ürün Listesi

Sıra No Adı Miktar Birim Kodu Sut Kodu Şartname

1 SEÇİCİ PLAZMA DEĞİŞİMİ (SPD) TÜP SET 3,00 Adet PRISMAFLEX TPE1000 TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Set Töropatik Plasma Değişimi amacıyla plasmafiltrasyon için tasarlanmış olmalıdır.

Hastanemizde kurulu cihazlara tam uyumlu olmalıdır.

Set ve plasmafiltresi pre konnekte olmalıdır. Set ve plasmafiltresi önceden birleştirilmiş olarak aynı ambalaj içerisinde olmalıdır.

Set membranının materyali polyproplene olmalıdır.

Plasmafiltresi yüzey alanı  0,15 m2  olmalıdır.

Set volümü  71 ml’yi geçmemelidir.

Cihazın seti tanıyabilmesi için set üzerinde barkod bulunmalıdır.

Set üzerinde 4 yerde basınç podu bulunmalıdır.

Ürünün Sağlık Bakanlığından onaylı UBB kaydı bulunmalıdır.< GERİ DÖN