Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/302458

İhale No: 9998/302458
İhale Adı 3744 HASTANE GENEL İHTİYACI 1 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI [DÖNER SERMAYE]
 • İhale No 9998/302458
 • Şehir Kahramanmaraş
 • İhale Tarihi 14.08.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 07.08.2019 13:59
 • Telefon 0344 300 34 80
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALIM BİRİMİ
 • İşin Yeri K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALIM BİRİMİ
 • Kurum Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü (uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 3744 HASTANE GENEL İHTİYACI 1 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI [DÖNER SERMAYE]

Kategori : MEDİKAL SARF MALZEMELERİ

Birim Fiyat Teklif Cetveli


İhale Adı : HASTANE GENEL İHTİYACI 1 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI [DÖNER SERMAYE]

İhale Takip Numarası : 3744

Son Teklif Tarihi : 14.8.2019


DIGER BÖLÜMLER için gerekli olan aşağıda belirtilen malzemelerin tarafınızdan temini mümkün ise, 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/D maddesi Doğrudan Temin Usulü'ne göre satın alınmasına esas olmak üzere 09.07.2019 tarihi, saat 00:00'a kadar (varsa) teknik şartnameyi tek tek maddeler halinde cevaplayıp (cevaplamayanfirmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır) MARKA, NİTELİK ve TESLİM SÜRELERİNİ belirterek teklif verilmesi gerekmektedir. Ödemeler, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren işletmemiz gelir durumuna göre Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç günde Yükleniciye veya vekiline yapılacaktır. Nakit durumunun yeterli olmaması halinde Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır.

Ürün Listesi

Sıra No Adı Miktar Birim Kodu Sut Kodu Şartname

1 ELDIVEN CERRAHI NO 8 STERIL PUDRASIZ 10000,00 Adet


STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ ( 8 ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Sterilizesi uygun olmalıdır.

2- Alerjik olmamalıdır.

3- Kolay yırtılır ve kolay kopar olmamalıdır.

4- Ambalajı kolay açılır ve açma noktası olmalıdır.

5- İstenilen numaralara uygun ebatta olmalıdır.

6- Kolay giyilebilmeli ve giyildiğinde ele tam oturmalıdır.

7- Beyaz renkli olmalıdır.

8- Yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.

9- Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedebilmelidir

10- Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış yapış olmamalıdır.

11- Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini numarasını ve özelliğini belirten yazılar olmalıdır. Paket açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.

12- Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalıdır.

13- Ürünün, T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve Firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.

14- Ürün, TSE ve CE belgesine (class Ha) sahip olmalıdır.

15- Tekliflerle birlikte, ürünlerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin, katalog ve broşürlerle teyit edilmesi ve değerlendirme için numune verilmesi gerekmektedir. Numune denendikten sonra karar verilecektir. Deneme sırasında hatalı, sıkıntılı ve uygun olmayan ürünler elenme nedenidir. Ürünün miadı en az son kullanma tarihinin 2/3'ü kadar olmalıdır.

16- Hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız üretilen seri sarf malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti de yükleniciye aittir.

17- Miadın dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirimi yapılan sarf malzemelerin fiyat artışı gözetmeksizin 30 gün içerisinde değiştirilecektir.

18- Stoklarımıza göre ihtiyaç duyulan kalemlerde yüklenici firmada kalan toplam tutar üzerinden istenilen kalemlerde %20 artırım veya %20 azaltım yoluna gidilebilir.

19- Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir.2 adet numune gönderilmelidir.

20- Ürünün SGK -SUT eşleştirilmesi yapılmış olması gerekmektedir. Talep edilen ürünlerin SGK çıktıları, bayilik çıktıları ve SUT eşleştirme çıktıları teklif ile birlikte sunulacaktır. Üzerine ihale kalan firma tarafından ürün tesliminde de aynı evraklar sunulacaktır.


< GERİ DÖN