Yıllara Göre İş Dağılımı

Sektörlere Göre İş Dağılımı

Arşiv İhaleler

Tüm Kağıthane Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Arşiv İhaleleri

İhale No: Tarih İhale Adı İhale Şehri İhale Usülü
2019/150930 25.04.2019 10:30 Kağıthane İlçesi Dahilindeki Park, Meydan ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Yazlık Mevsimlik Çiçek Alım İşi İstanbul Açık
2018/675468 22.01.2019 10:30 2019 Yılı Kağıthane İlçesi Sınırları Dahilindeki Parkların, Refüjlerin, Yeşil Alanların Düzenlenmesi ve Yenilenmesi İşi İstanbul Açık
2018/639761 14.12.2018 11:00 kağıthane İlçesi Sınırları Dahilindeki Parklarda ve Mesire Alanlarında İnternete Giren Vatandaşların 5651 Yasasına Göre Kayıtlarının(Loglarının) Tutulması Amacıyla Hizmet Alım İşi İstanbul Pazarlık
2018/566672 06.12.2018 11:00 2019 Yılı Kağıthane İlçesi Dahilindeki Parklarda Bulunan Oyun Grupları ve Açık Alan Spor Aletlerinin Düzenlenmesi ve Yenilenmesi İşi İstanbul Açık
2018/551828 06.12.2018 10:30 Kağıthane İlçe Sınırları Dahilindeki Parkların, Refüjlerin, Yeşil Alanların Yenilenmesi İçin Elektrik Tesisatı, Sulama Tesisatı ve Peyzaj Düzenlemesinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alım İşi İstanbul Açık
2018/553690 29.11.2018 10:00 kağıthane İlçesi Dahilinde Parklarda ve Kavşaklarda Bulunan Kamera ve Ekipmanının Değiştirilmesi Amacıyla Muhtelif Türde Malzeme Alınması İşi İstanbul Açık
2018/562872 12.11.2018 10:00 Kağıthane İlçesi Sınırlarında Bulunan İlk ve Orta Dereceli Okullar Çep (Çevre Eğitim Projesi) Kapsamında Dağıtılmak Üzeri Muhtelif Malzeme Alınması İşi İstanbul Pazarlık
2018/458427 15.10.2018 11:00 Kağıthane İlçesi Dahilinde Muhtelif Alanlarda Kullanılmak Üzere Soğanlı Bitki Alım İş İstanbul Açık
2018/458288 15.10.2018 10:30 Kağıthane İlçesi Dahilindeki Park, Meydan ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Kışlık Mevsimlik Çiçek Alım İşi İstanbul Açık
2018/460322 09.10.2018 10:30 2018 Yılı 2dönem Kağıthane İlçesi Sınırları Dahilindeki Parkların, Refüjlerin, Yeşil Alanların Düzenlenmesi ve Yenilenmesi İşi İstanbul Açık
2018/400863 03.09.2018 10:30 2018 Yılı 2dönem Kağıthane İlçesi Sınırları Dahilindeki Parkların, Refüjlerin, Yeşil Alanların Düzenlenmesi ve Yenilenmesi İşi İstanbul Açık
2018/411595 03.09.2018 10:00 kağıthane İlçesi Dahilindeki Park, Meydan ve Ana Caddelerde Kullanılan Lale Figürlü Led Aydınlatmaların Yenilenmesi ve Yeni Figürler Yapılması İşi İstanbul Açık
2018/344772 03.08.2018 10:30 Kağıthane İlçesi Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Ağaç ve Çalı Alım İşi İstanbul Açık
2018/268012 19.06.2018 10:30 2018 Yılı Kağıthane İlçesi Dahilindeki Parklardaki Oyun Gruplarının Dezenfeksiyonu ve Hijyenik Temizliğinin Yapılması İşi İstanbul Açık
2018/235229 11.06.2018 10:30 Kağıthane İlçesı, Hamidiye Mah Anadolu Cad 6873 Ada, Çağlayan Mah Fikri Sokak 5807 Ada ve Zuhal Sokak 5884 Adada Bulunan Park Alanlarının Yapılması İşi İstanbul Açık
2018/208103 24.05.2018 10:00 kağıthane İlçesi Hasbahçe Mesire Alanındaki Gölette ve Süs Havuzlarında Kullanılmak Üzere Oksijen Bazlı Havuz Dezenfeksiyon ve Muhtelif Türde Yağ ve Kireç Çözücü Malzemesi Alım İşi İstanbul Açık
2018/198737 10.05.2018 10:00 kağıthane İlçesi Dahilinde Bulunan Arızalı Havuz Motorlarının Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı Hizmet Alım İşi İstanbul Açık
2018/147144 25.04.2018 10:30 2018 Yılı Kağıthane İlçesi Dahilindeki Park, Meydan ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Ahşap Bank ve Piknik Masası Alım İşi İstanbul Açık
2018/128810 13.04.2018 10:30 Kağıthane İlçesi Dahilindeki Park, Meydan ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Mevsimlik Çiçek Alım İşi İstanbul Açık
2018/8813 05.02.2018 10:30 2018 Yılı Kağıthane İlçesi Sınırları Dahilindeki Parkların, Refüjlerin, Yeşil Alanların Düzenlenmesi ve Yenilenmesi İşi İstanbul Açık

Yükleniciler

Tüm Kağıthane Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yüklenicileri

Yüklenici İhale Sayısı Toplam Bedel
*** 3 27.596.556 TL
*** 18 17.296.624 TL
*** 12 15.818.918 TL
*** 25 11.102.230 TL
*** 1 5.287.494 TL
*** 4 4.375.160 TL
*** 3 4.012.654 TL
*** 1 3.853.145 TL
*** 5 2.654.560 TL
*** 1 2.004.943 TL
*** 1 1.346.971 TL
*** 2 1.324.860 TL
*** 9 1.188.302 TL
*** 5 1.088.100 TL
*** 1 1.080.059 TL
*** 1 1.012.594 TL
*** 2 1.010.345 TL
*** 2 999.236 TL
*** 3 938.675 TL
*** 1 854.220 TL

Biten İşler

İhale Sözleşme Tarihi İş Bitiş Tarihi Yaklaşık Maliyet(TL) Bedel(TL)
“KAĞITHANE İLÇESİ DAHİLİNDE PARKLARDA VE KAVŞAKLARDA BULUNAN KAMERA VE EKİPMANININ DEĞİŞTİRİLMESİ AMACIYLA MUHTELİF TÜRDE MALZEME ALINMASI İŞİ” 2018-12-25 2019-03-20 1.033.000 906.030
KAĞITHANE İLÇESİ SINIRLARINDA BULUNAN İLK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÇEP (ÇEVRE EĞİTİM PROJESİ) KAPSAMINDA DAĞITILMAK ÜZERİ MUHTELİF MALZEME ALINMASI İŞİ 2018-11-16 2018-11-30 225.000 217.125
“KAĞITHANE İLÇESİ DAHİLİNDEKİ PARK,MEYDAN VE ANA CADDELERDE KULLANILAN LALE FİGÜRLÜ LED AYDINLATMALARIN YENİLENMESİ VE YENİ FİGÜRLER YAPILMASI İŞİ” 2018-10-31 2018-12-31 782.625 718.800
2018 YILI 2DÖNEM KAĞITHANE İLÇESİ SINIRLARI DAHİLİNDEKİ PARKLARIN, REFÜJLERİN, YEŞİL ALANLARIN DÜZENLENMESİ VE YENİLENMESİ İŞİ 2018-10-18 2018-12-31 978.882 945.190
KAĞITHANE İLÇESİ DAHİLİNDEKİ PARK, MEYDAN VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE KIŞLIK MEVSİMLİK ÇİÇEK ALIM İŞİ 2018-10-18 2018-12-31 410.000 325.500
KAĞITHANE İLÇESİ SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE AĞAÇ VE ÇALI ALIM İŞİ 2018-09-13 2018-12-31 1.637.261 759.750
KAĞITHANE İLÇESI, HAMİDİYE MAH ANADOLU CAD 6873 ADA, ÇAĞLAYAN MAH FİKRİ SOKAK 5807 ADA VE ZUHAL SOKAK 5884 ADADA BULUNAN PARK ALANLARININ YAPILMASI İŞİ 2018-06-22 2018-12-31 2.556.248 1.541.041
2018 YILI KAĞITHANE İLÇESİ DAHİLİNDEKİ PARKLARDAKİ OYUN GRUPLARININ DEZENFEKSİYONU VE HİJYENİK TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI İŞİ 2018-06-21 2018-12-10 220.555 159.050
“KAĞITHANE İLÇESİ HASBAHÇE MESİRE ALANINDAKİ GÖLETTE VE SÜS HAVUZLARINDA KULLANILMAK ÜZERE OKSİJEN BAZLI HAVUZ DEZENFEKSİYON VE MUHTELİF TÜRDE YAĞ VE KİREÇ ÇÖZÜCÜ MALZEMESİ ALIM İŞİ” 2018-06-12 2018-07-24 331.000 298.950
"KAĞITHANE İLÇESİ DAHİLİNDE BULUNAN ARIZALI HAVUZ MOTORLARININ YENİLENMESİ, BAKIMI VE ONARIMI HİZMET ALIM İŞİ ” 2018-05-29 2018-12-31 214.000 192.780
2018 YILI KAĞITHANE İLÇESİ DAHİLİNDEKİ PARK, MEYDAN VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE AHŞAP BANK VE PİKNİK MASASI ALIM İŞİ 2018-05-15 2018-08-13 287.097 208.125
KAĞITHANE İLÇESİ DAHİLİNDEKİ PARK, MEYDAN VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE MEVSİMLİK ÇİÇEK ALIM İŞİ 2018-05-09 2018-06-08 673.133 430.425
2018 YILI KAĞITHANE İLÇESİ SINIRLARI DAHİLİNDEKİ PARKLARIN, REFÜJLERİN, YEŞİL ALANLARIN DÜZENLENMESİ VE YENİLENMESİ İŞİ 2018-02-21 2018-12-19 3.912.422 2.186.149
2018 YILI KAĞITHANE İLÇESİ DAHİLİNDEKİ PARKLARDA BULUNAN OYUN GRUPLARI VE AÇIK ALAN SPOR ALETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YENİLENMESİ İŞİ 2018-01-22 2018-12-31 2.618.884 1.927.239
2018 YILI KAĞITHANE İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDEKİ PARKLARIN, REFÜJLERİN, YEŞİL ALANLARIN YENİLENMESİ İÇİN ELEKTRİK TESİSATI, SULAMA TESİSATI VE PEYZAJ DÜZENLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ 2018-01-18 2018-12-31 3.803.294 2.929.153
“KAĞITHANE İLÇESİ SINIRLARI DAHİLİNDEKİ PARKLARDA VE MESİRE ALANLARINDA İNTERNETE GİREN VATANDAŞLARIN 5651 YASASINA GÖRE KAYITLARININ(LOGLARININ) TUTULMASI AMACIYLA HİZMET ALIM İŞİ” 2017-12-21 2018-12-31 180.000 154.800
KAĞITHANE İLÇESİ DAHİLİNDEKİ PARK, MEYDAN VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE AHŞAP BANK VE PİKNİK MASASI ALIM İŞİ 2017-12-06 2017-12-29 318.000 159.500
“KAĞITHANE İLÇESİ DAHİLİNDEKİ PARK,MEYDAN VE ANA CADDELERDE KULLANILAN LALE FİGÜRLÜ LED AYDINLATMALARIN BAKIMI-ONARIMI VE YENİ FİGÜRLERİN YAPILMASI İŞİ” 2017-11-21 2017-12-31 800.600 697.120
KAĞITHANE İLÇESİ HAMİDİYE MAH GÖLCÜK SOKAK HOBİ BAHÇESİ 2 ETAP YAPIM İŞİ 2017-11-21 2017-12-31 1.867.550 743.020
KAĞITHANE İLÇESİ DAHİLİNDE MUHTELİF ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE SOĞANLI BİTKİ 2017-11-13 2017-12-29 400.000 319.000