Yıllara Göre İş Dağılımı

Sektörlere Göre İş Dağılımı

Arşiv İhaleler

Tüm T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(tcdd) Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Arşiv İhaleleri

İhale No: Tarih İhale Adı İhale Şehri İhale Usülü
2019/250953 12.06.2019 14:00 Tehlikeli Madde Alanındaki Işıkların Led Dönüşümü İşi Kapsamında Led Projektöri İstanbul Açık
2019/112717 09.04.2019 14:00 Haydarpaşa Liman İşletmesinde Bulunan Muhtelif Tipteki Dizel Motorlarda Kullanılacak Motorinin Teminine Yönelik Olarak Genel Hususlar, Teknik Özellikler ve İstekler İle Muayene ve Deneyler Konularını Kapsar İstanbul Açık
2019/118657 28.03.2019 14:00 Yangın Algılama Sisteminin Bir Yıllık Parçasız Bakım İşi İstanbul Açık
2019/72341 14.03.2019 14:00 Mobil (X - Ray) Araç ve Konteyner Tarama Sistemi Yıllık Parçalı Bakım Onarım Hizmeti İstanbul Açık
2019/3531 30.01.2019 14:00 Tcdd Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü iaşe Servisinde Çalıştırılmak Üzere aşçı, Yemekhane İşçiliği İstanbul Açık
2018/698246 23.01.2019 14:00 5 Adet Araç Kiralama İşi İstanbul Açık
2018/649852 16.01.2019 14:00 Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi İstanbul Açık
2018/666662 08.01.2019 14:00 Tcdd Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü ve İdari Bürolarının İç ve Çevrelerinin 6 (Altı) İşçi İle Malzemeli Olarak Yapılması İşi İstanbul Açık
2018/624879 12.12.2018 14:00 Alfa Burmaister Marka Ana Makinanın 18v/23/30 Makine Tipi: 16 Adet Kol Yatak 7 Adet Ana Yatak Yedek Parçanın Temin Edilmesi İşi İstanbul 4734 / 3
2018/553730 07.11.2018 14:00 Gemiye Yüklenecek veya Gemiden Boşaltılacak Konteynerlerin Kilit ve Papuçlarının Sökülmesi ve Takılması Gemide İstifin Sağlamlaştırılmas İşi İstanbul 4734 / 3
2018/233926 07.06.2018 14:00 2 Aşçı ve 6 Yemekhane Personeli İle Hizmet Alımı İstanbul Açık
2018/264452 05.06.2018 14:00 Tcdd Haydarpaşa Limanında Gemilerden Konteyner ve Ağır Yüklerin Elleçlemesinde Kullanılacak Vinç Kiralama İşi İstanbul 4734 / 3
2018/201640 17.05.2018 14:30 Tcdd Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü ve İdari Bürolarının İç ve Çevrelerinin Temizlik İşlerinin 6 (Altı) İşçi İle Yapılması İşi İstanbul Açık
2018/151994 26.04.2018 14:00 Adet Araç Kiralama İhalesi İstanbul Açık
2018/158829 05.04.2018 14:00 Rtg Vincine Ait Caterpillar Marka Dizel Motorun Yetkili Servisi Tarafından Revizyonu İşi İstanbul 4734 / 3
2018/53282 06.03.2018 14:00 Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Araçları İçin Eurodiesel Ötv'li Motorin Alımı İstanbul Açık
2018/46139 20.02.2018 14:00 Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Süt ve Yoğurt Temini İstanbul Açık
2018/14451 17.01.2018 14:00 Bu Teknik Şartname Tcdd Haydarpaşa Limanı’nda Bulunan Mobil (X - Ray) Araç ve Konteyner Tarama Sisteminin (Mt1213de Araç Tarama Sistemi)1 Yıl Boyunca Parçalı Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı İstanbul 4734 / 3
2017/615115 27.12.2017 14:00 24 Saat Süreyle Korunması ve Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla 1 Güvenlik Şefi, 5 Vardiya Sorumlusu ve 2 Bayan Olmak Üzere Toplam 54 Kişilik Personelden Oluşan Özel Güvenlik Hizmet Alımı İstanbul Açık
2017/585238 16.11.2017 14:00 Tcdd Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Tarafından Alınacak Minimum 7000 Kg Kaldırma Kapasiteli Şişme Lastik Tekerlekli Dizel Forkliftin Gerekli Teçhizat ve Ataşmanları İle Birlikte Satın Alınmasr İstanbul 4734 / 3

Yükleniciler

Tüm T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(tcdd) Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Yüklenicileri

Yüklenici İhale Sayısı Toplam Bedel
*** 2 6.201.600 TL
*** 2 4.518.364 TL
*** 3 3.278.692 TL
*** 1 2.903.922 TL
*** 2 2.822.140 TL
*** 2 2.781.760 TL
*** 3 2.477.822 TL
*** 2 2.241.600 TL
*** 1 2.130.503 TL
*** 6 2.102.475 TL
*** 4 1.449.495 TL
*** 1 961.037 TL
*** 1 961.037 TL
*** 1 940.076 TL
*** 2 904.665 TL
*** 1 879.720 TL
*** 2 831.789 TL
*** 1 822.000 TL
*** 1 777.957 TL
*** 1 723.800 TL

Biten İşler

İhale Sözleşme Tarihi İş Bitiş Tarihi Yaklaşık Maliyet(TL) Bedel(TL)
ALFA BURMAİSTER MARKA ANA MAKİNANIN 18V/23/30 MAKİNE TİPİ: 16 ADET KOL YATAK 7 ADET ANA YATAK YEDEK PARÇANIN TEMİN EDİLMESİ İŞİ 2019-01-09 2019-01-09 93.600 85.000
2 AŞÇI VE 6 YEMEKHANE PERSONELİ İLE HİZMET ALIMI 2018-07-12 2018-12-31 437.525 223.856
TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İDARİ BÜROLARININ İÇ VE ÇEVRELERİNİN TEMİZLİK İŞLERİNİN 6 (ALTI) İŞÇİ İLE YAPILMASI İŞİ 2018-06-26 2018-12-31 229.116 132.599
ADET ARAÇ KİRALAMA İHALESİ 2018-05-31 2018-12-31 75.986 54.999
ADET ARAÇ KİRALAMA İHALESİ 2018-05-31 2018-12-31 42.336 27.000
ADET ARAÇ KİRALAMA İHALESİ 2018-05-31 2018-12-31 175.793 167.309
RTG VİNCİNE AİT CATERPİLLAR MARKA DİZEL MOTORUN YETKİLİ SERVİSİ TARAFINDAN REVİZYONU İŞİ 2018-04-25 2018-06-10 165.000 136.000
HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARI İÇİN EURODİESEL ÖTV'Lİ MOTORİN ALIMI 2018-03-29 2018-12-31 1.280.000 1.228.800
BU TEKNİK ŞARTNAME TCDD HAYDARPAŞA LİMANI’NDA BULUNAN MOBİL (X-RAY) ARAÇ VE KONTEYNER TARAMA SİSTEMİNİN (MT1213DE ARAÇ TARAMA SİSTEMİ)1 YIL BOYUNCA PARÇALI PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI 2018-02-15 2019-02-15 729.000 720.000
24 SAAT SÜREYLE KORUNMASI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA 1 GÜVENLİK ŞEFİ, 5 VARDİYA SORUMLUSU VE 2 BAYAN OLMAK ÜZERE TOPLAM 54 KİŞİLİK PERSONELDEN OLUŞAN ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI 2018-02-15 2018-12-31 2.718.000 2.130.503
24 SAAT SÜREYLE KORUNMASI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA 1 GÜVENLİK ŞEFİ, 5 VARDİYA SORUMLUSU VE 2 BAYAN OLMAK ÜZERE TOPLAM 54 KİŞİLİK PERSONELDEN OLUŞAN ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI 2018-02-15 2018-12-31 2.718.000 2.130.503
TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ALINACAK MİNİMUM 7000 KG KALDIRMA KAPASİTELİ ŞİŞME LASTİK TEKERLEKLİ DİZEL FORKLİFTİN GEREKLİ TEÇHİZAT VE ATAŞMANLARI İLE BİRLİKTE SATIN ALINMASR 2017-11-22 2018-02-22 385.000 300.000
12 VE 17 NOLU RTG VİNÇLERİNİN MEKANİK TAMİRLERİNİN YAPILMASI İŞİ 2017-09-29 2017-09-29 838.100 340.000
1- TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İAŞE SERVİSİNİN, İAŞE VE DEMİRBAŞ MALZEMESİ TCDD’YE AİT OLMAK ÜZERE 2 AŞÇI, 6 YEMEKHANE İŞÇİLİĞİ HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİ İŞİ 2017-09-12 2017-12-31 154.473 138
HAYDARPAŞA LİMANI KANALİZASYON HATTININ İSKİ KOLLEKTÖRÜNE BAĞLANMASI(3 KISIM) 2017-08-14 2017-12-30 503.527 362.972
HAYDARPAŞA LİMANI ESKİ HURDA SAHASININ BETONLANMASI İŞİ 2017-08-11 2017-10-15 1.147.494 777.957
TCDD HAYDARPAŞA LİMANI ESKİ MOL SAHASINDA BULUNAN CFS2, 3 NOLU AMBAR VE CFS4 KODLU TOPLAM 3 ADET AMBARIN ESKİMİŞ DURUMDA OLAN ELEKTRİK TESİSATININ DEMONTESİ VE YENİ ELEKTRİK TESİSATI DÖŞENMESİ İŞİ 2017-07-19 2017-09-24 231.720 183.642
HAYDARPAŞA LİMANI MEVCUT CCTV SİSTEMİNE İLAVE OLARAK YENİ IP KAMERALARIN ALINMASI VE MEVCUT SİSTEME ENTEGRE EDİLMESİ İŞİ 2017-07-04 2017-11-07 918.094 904.375
KONTEYNER TAŞIMA RÖMORKU 2017-06-28 2017-10-03 1.120.460 723.800
HAYDARPAŞA LİMANI SAHASINDA 3 SÜRÜCÜLÜ ISPS KOD GÜVENLİK DEVRİYE ARACI KİRALANMASI İŞİ 2017-06-21 2017-12-31 83.308 86.527

Devam Eden İşler

İhale Sözleşme Tarihi İş Bitiş Tarihi Yaklaşık Maliyet(TL) Bedel(TL)
TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İAŞE SERVİSİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, YEMEKHANE İŞÇİLİĞİ 2019-03-12 2019-12-31 469.903 390.703
5 ADET ARAÇ KİRALAMA İŞİ 2019-02-28 2019-12-31 62.396 56.672
5 ADET ARAÇ KİRALAMA İŞİ 2019-02-28 2019-12-31 46.179 30.800
5 ADET ARAÇ KİRALAMA İŞİ 2019-02-28 2019-12-31 72.358 77.330
5 ADET ARAÇ KİRALAMA İŞİ 2019-02-28 2019-12-31 174.691 148.005
5 ADET ARAÇ KİRALAMA İŞİ 2019-02-28 2019-12-31 79.669 79.585
TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İDARİ BÜROLARININ İÇ VE ÇEVRELERİNİN 6 (ALTI) İŞÇİ İLE MALZEMELİ OLARAK YAPILMASI İŞİ 2019-02-01 2019-12-31 268.950 286.704
ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİ 2019-02-28 2019-12-31 3.027.961 2.903.922
YANGIN ALGILAMA SİSTEMİNİN BİR YILLIK PARÇASIZ BAKIM İŞİ 2019-04-25 2020-04-24 97.000 39.840
HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİNDE BULUNAN MUHTELİF TİPTEKİ DİZEL MOTORLARDA KULLANILACAK MOTORİNİN TEMİNİNE YÖNELİK OLARAK GENEL HUSUSLAR, TEKNİK ÖZELLİKLER VE İSTEKLER İLE MUAYENE VE DENEYLER KONULARINI KAPSAR 2019-05-14 2020-05-15 1.716.608.000 1.552.960
GEMİYE YÜKLENECEK VEYA GEMİDEN BOŞALTILACAK KONTEYNERLERİN KİLİT VE PAPUÇLARININ SÖKÜLMESİ VE TAKILMASI GEMİDE İSTİFİN SAĞLAMLAŞTIRILMAS İŞİ 2018-11-07 2020-12-31 400.000 393.750
TCDD HAYDARPAŞA LİMANINDA GEMİLERDEN KONTEYNER VE AĞIR YÜKLERİN ELLEÇLEMESİNDE KULLANILACAK VİNÇ KİRALAMA İŞİ 2018-06-29 2020-12-31 4.003.634 3.795.000