Yıllara Göre İş Dağılımı

Sektörlere Göre İş Dağılımı

Arşiv İhaleler

Tüm Hazro Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Arşiv İhaleleri

İhale No: Tarih İhale Adı İhale Şehri İhale Usülü
2018/662571 08.01.2019 13:30 Temel Alt Temel Malzemesi (Mıcır) Alımı ve Nakli İşi Diyarbakır Açık
2018/659950 07.01.2019 10:30 Akaryakıt Alımı ( Motorin, Benzin) Diyarbakır Açık
2018/123869 02.04.2018 09:00 Kilitli Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi Diyarbakır Açık
2018/47754 26.02.2018 09:30 Temel Alt Temel Malzemesi Alımı İşi Diyarbakır Açık
2017/239779 01.06.2017 09:30 Akaryakıt Alımı (Motorin ve Benzin) Diyarbakır Açık
2017/237547 30.05.2017 09:00 Hazro Belediyesi İlçe Merkez Yollarında Kilitli Parke Taşı Döşenmesi ve Yapım İşi Diyarbakır Açık
2016/312621 02.09.2016 09:30 Temel Alt Temel Malzemesi Mal Alımı ve Nakli İşi Diyarbakır Açık
2016/187169 09.06.2016 11:00 Hazro Yaşam Merkezi Yapım İşi Diyarbakır Açık
2016/125731 02.05.2016 10:00 Hazro Yaşam Merkezi Yapım İşi Diyarbakır Açık
2016/76605 12.04.2016 09:00 Hazro İlçesi Muhtelif Mahalle (Köy) Sokak (Mezra) İçi Yolları İçin Temel Alttemel Malzemesi Alımı ve Nakli İşi Diyarbakır Açık
2015/136687 28.10.2015 10:00 Belediyemiz Çöp Kamyonunda, Traktörlerinde, Araçlarında, İş Makinelerinde, Arazöz Jeneratöründe, Kaloriferinde, Resmi Kurum ve Kuruluşlardan Talep Edilecek Araç ve İş Makinelerinde Kullanılmak Üzere Motorin ve Benzin Alımı Diyarbakır Açık
2015/126338 05.10.2015 09:00 2015 - 2016 Yılları Arasında Belediyemize Alınacak Olan Akaryakıt Alım İşi (Motorin - Benzin) Diyarbakır Açık
2015/57156 01.06.2015 09:00 Temizlik İşleri ve Hizmet Alımı Diyarbakır Açık
2015/50546 18.05.2015 09:00 Muhtelif Mahallelerin Mahalle İçi Yollarında Kullanılmak Üzere Temel Alt Temel Malzemesi Mal Alımı İşi Diyarbakır Açık
2014/162627 01.12.2014 09:00 Belediyemizce verilecek Olan 12000m2 Parke Kilit Taşı Döşenmesinin Yapılması İşi Diyarbakır Pazarlık
2014/156184 21.11.2014 09:00 Hazro Belediye Başkanlığı Parke Kilit Taşı, Bordür Taşı, Su Oluk Taşı, Temini ve Yerine Döşenmesi Yapım İşi Diyarbakır Pazarlık
2014/64659 30.06.2014 10:00 Hazro Belediyesi 2014 Yılı Parke Kilit Taşı, Bordür Taşı, Su Oluk Taşı Temini ve Yerine Döşenmesi Yapım İşi Diyarbakır Açık
2014/53365 29.05.2014 09:00 Akaryakıt Ürünleri Diyarbakır Açık
2014/49153 23.05.2014 09:00 Hazro Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçersindeki Mahalle, Cadde, Sokak, Kaldırımlar İle Belediye Hizmet Binası Temizliğin Yapılması, Diyarbakır Açık
2014/46936 20.05.2014 09:00 Belediyemiz Hizmet Binası ve Mücavir Alanların Temizlik İşi Diyarbakır Açık

Yükleniciler

Tüm Hazro Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Yüklenicileri

Yüklenici İhale Sayısı Toplam Bedel
*** 3 2.702.715 TL
*** 6 2.370.579 TL
*** 1 1.446.995 TL
*** 1 1.175.000 TL
*** 1 1.105.253 TL
*** 2 747.250 TL
*** 4 627.850 TL
*** 1 546.166 TL
*** 2 453.900 TL
*** 1 126.023 TL
*** 1 125.800 TL
*** 1 90.000 TL
*** 1 76.160 TL
*** 1 57.000 TL

Biten İşler

İhale Sözleşme Tarihi İş Bitiş Tarihi Yaklaşık Maliyet(TL) Bedel(TL)
TEMEL ALT TEMEL MALZEMESİ ( MICIR ) ALIMI VE NAKLİ İŞİ 2019-01-10 2019-02-11 382.200 341.250
KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞENMESİ YAPIM İŞİ 2018-04-12 2018-09-21 1.243.926 1.105.253
TEMEL ALT TEMEL MALZEMESİ ALIMI İŞİ 2018-02-27 2018-04-05 490.390 406.000
HAZRO BELEDİYESİ İLÇE MERKEZ YOLLARINDA KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞENMESİ VE YAPIM İŞİ 2017-06-12 2017-10-13 1.629.270 1.446.995
AKARYAKIT ALIMI (MOTORİN VE BENZİN) 2017-06-05 2018-06-09 157.470 155.840
TEMEL ALT TEMEL MALZEMESİ MAL ALIMI VE NAKLİ İŞİ 2016-09-02 2016-11-05 388.352 330.315
HAZRO YAŞAM MERKEZİ YAPIM İŞİ 2016-07-12 2017-01-21 1.486.426 1.175.000
HAZRO İLÇESİ MUHTELİF MAHALLE (KÖY) SOKAK (MEZRA) İÇİ YOLLARI İÇİN TEMEL ALTTEMEL MALZEMESİ ALIMI VE NAKLİ İŞİ 2016-04-15 2016-09-20 2.009.017 1.588.400
BELEDİYEMİZ ÇÖP KAMYONUNDA, TRAKTÖRLERİNDE, ARAÇLARINDA, İŞ MAKİNELERİNDE, ARAZÖZ JENERATÖRÜNDE, KALORİFERİNDE, RESMİ KURUM VE KURULUŞLARDAN TALEP EDİLECEK ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MOTORİN VE BENZİN ALIMI 2015-11-02 2016-11-03 140.920 136.830
TEMİZLİK İŞLERİ VE HİZMET ALIMI 2015-06-08 2018-06-14 1.426.430 1.409.400
MUHTELİF MAHALLELERİN MAHALLE İÇİ YOLLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TEMEL ALT TEMEL MALZEMESİ MAL ALIMI İŞİ 2015-06-01 2015-11-04 1.040.950 784.000
BELEDİYEMİZCE VERİLECEK OLAN 12000M2 PARKE KİLİT TAŞI DÖŞENMESİNİN YAPILMASI İŞİ 2014-12-02 2015-02-02 131.028 125.800
HAZRO BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARKE KİLİT TAŞI,BORDÜR TAŞI,SU OLUK TAŞI,TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ YAPIM İŞİ 2014-11-25 2014-12-16 95.492 90.000
HAZRO BELEDİYESİ 2014 YILI PARKE KİLİT TAŞI,BORDÜR TAŞI,SU OLUK TAŞI TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ YAPIM İŞİ 2014-07-08 2014-11-15 585.839 546.166
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ 2014-05-30 2015-06-02 148.140 126.330
HAZRO BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERSİNDEKİ MAHALLE, CADDE, SOKAK, KALDIRIMLAR İLE BELEDİYE HİZMET BİNASI TEMİZLİĞİN YAPILMASI, 2014-05-26 2015-06-02 295.973 290.940
HAZRO BELEDİYESİ PARKE KİLİT TAŞI,BORDÜR TAŞI SU OLUK TAŞI TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENME YAPIM İŞİ 2014-01-23 2014-03-17 127.120 126.023
HAZRO BELEDİYESİ 2013 YILI PARKE TAŞI TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ YAPIMI İŞİ 2013-11-08 2013-12-29 49.973 41.900
BELEDİYEMİZ HİZMET BİNASI VE MÜCAVİR ALANLARIN TEMİZLİK İŞİN 2013-10-21 2014-04-19 161.526 159.003
HAZRO BELEDİYESİ 2013 YILI PARKE TAŞI TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ YAPIMI İŞİ 2013-09-13 2013-12-16 423.729 412.000

Devam Eden İşler

İhale Sözleşme Tarihi İş Bitiş Tarihi Yaklaşık Maliyet(TL) Bedel(TL)
AKARYAKIT ALIMI ( MOTORİN, BENZİN) 2019-01-09 2020-01-10 283.510 208.850