Yıllara Göre İş Dağılımı

Sektörlere Göre İş Dağılımı

Arşiv İhaleler

Tüm Keçiören Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Arşiv İhaleleri

İhale No: Tarih İhale Adı İhale Şehri İhale Usülü
2019/109853 16.04.2019 14:30 70 Kalem Kırtasiye Malzemesi Mal Alımı İşi Ankara Açık
2019/125516 16.04.2019 14:00 6 Kısım Muhtelif Temizlik Malzeme ve Ekipmanları Mal Alımı Ankara Açık
2019/30622 24.01.2019 14:00 2 Kalem Masa ve Sandalye Mal Alımı Ankara Pazarlık
2019/27350 23.01.2019 10:30 3 Kısım Asansör Bakım ve Muayene Kuruluşu Periyodik Kontrol Eksikliklerinin Giderilmesi Hizmet Alımı İşi Ankara Pazarlık
2018/634382 14.12.2018 10:00 29 Kalem Muhtelif Mobilya ve Mefruşat Malzemeleri Mal Alımı Ankara Pazarlık
2018/636890 11.12.2018 10:00 Isıtma ve Soğutma Sistemleri İçin 41 Kalem Montajlı Mal Alımı İşi Ankara Pazarlık
2018/425041 06.09.2018 10:00 Isıtma ve Soğutma Sistemleri İçin 58 Kalem Montajlı Mal Alımı İşi Ankara Pazarlık
2018/270544 01.06.2018 14:30 65 Kalem Muhtelif Mobilya Malzemesi Mal Alımı İşi Ankara Pazarlık
2018/168766 04.05.2018 10:00 92 Kalem Temizlik Malzemesi Mal Alımı İşi Ankara Açık
2018/176695 13.04.2018 11:00 Kırtasiye Malzemesi Mal Alımı Ankara Pazarlık
2018/158929 06.04.2018 10:30 291 Kalem Elektrik, Marangoz ve Sıhhi Tesisat Malzemesi Mal Alımı Ankara Pazarlık
2018/150709 05.04.2018 10:30 Merkez Hizmet Binası Su Tesisatlarının Yenilenmesi İşi Ankara Pazarlık
2018/26519 25.01.2018 14:00 12 Ay Süreli Asansör ve Yürüyen Merdiven Bakım Onarım Revizyon Hizmet Alımı İşi Ankara Pazarlık
2017/679811 04.01.2018 14:30 Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin Revizyonu İçin Montajlı Mal Alımı İşi Ankara Pazarlık
2017/556123 06.11.2017 10:00 3 Adet Zemin Temizleme, 1 Adet Çamaşır Yıkama ve 1 Adet Çamaşır Kurutma Makineleri Mal Alımı İşi Ankara Pazarlık
2017/422204 27.09.2017 10:00 21 Ay Süreli 80 Kişilik Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İşi Ankara Açık
2017/418700 22.09.2017 10:00 21 Ay Süreli 974 Kişilik Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İşi Ankara Açık
2017/290669 05.07.2017 14:30 146 Kalem Sıhhi Tesisat Malzemesi Mal Alımı Ankara Pazarlık
2017/297174 16.06.2017 10:30 Asansör Ruhsat Yenilemeleri İçin Montajlı Mal Alımı İşi Ankara Pazarlık
2017/139640 21.04.2017 10:00 92 Kalem Temizlik Malzemesi Mal Alımı İşi Ankara Açık

Yükleniciler

Tüm Keçiören Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yüklenicileri

Yüklenici İhale Sayısı Toplam Bedel
*** 2 98.122.282 TL
*** 1 13.063.567 TL
*** 1 13.063.567 TL
*** 1 13.063.567 TL
*** 3 7.594.760 TL
*** 1 4.992.948 TL
*** 1 4.992.948 TL
*** 1 3.234.702 TL
*** 2 2.405.921 TL
*** 1 1.920.680 TL
*** 5 1.749.418 TL
*** 2 1.527.631 TL
*** 1 1.248.619 TL
*** 1 1.232.144 TL
*** 4 1.037.805 TL
*** 1 929.070 TL
*** 3 770.774 TL
*** 2 737.451 TL
*** 3 574.400 TL
*** 2 554.500 TL

Biten İşler

İhale Sözleşme Tarihi İş Bitiş Tarihi Yaklaşık Maliyet(TL) Bedel(TL)
2 KALEM MASA VE SANDALYE MAL ALIMI 2019-02-12 2019-03-04 104.466 91.204
29 KALEM MUHTELİF MOBİLYA VE MEFRUŞAT MALZEMELERİ MAL ALIMI 2019-01-03 2019-03-03 175.449 156.437
ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN 41 KALEM MONTAJLI MAL ALIMI İŞİ 2018-12-24 2018-12-27 208.503 197.000
ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN 58 KALEM MONTAJLI MAL ALIMI İŞİ 2018-10-10 2018-12-09 224.988 219.500
65 KALEM MUHTELİF MOBİLYA MALZEMESİ MAL ALIMI İŞİ 2018-06-27 2018-07-27 224.688 218.000
KIRTASİYE MALZEMESİ MAL ALIMI 2018-06-04 2018-06-04 166.621 122.000
92 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ MAL ALIMI İŞİ 2018-05-28 2018-10-01 733.925 590.043
MERKEZ HİZMET BİNASI SU TESİSATLARININ YENİLENMESİ İŞİ 2018-04-26 2018-09-23 216.719 194.500
291 KALEM ELEKTRİK, MARANGOZ VE SIHHİ TESİSAT MALZEMESİ MAL ALIMI 2018-04-25 2018-05-25 225.291 215.702
12 AY SÜRELİ ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN BAKIM ONARIM REVİZYON HİZMET ALIMI İŞİ 2018-02-16 2019-02-16 134.650 126.000
ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN REVİZYONU İÇİN MONTAJLI MAL ALIMI İŞİ 2018-01-24 2018-02-08 193.428 182.900
3 ADET ZEMİN TEMİZLEME, 1 ADET ÇAMAŞIR YIKAMA VE 1 ADET ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ MAL ALIMI İŞİ 2017-11-23 2017-12-08 182.320 164.500
146 KALEM SIHHİ TESİSAT MALZEMESİ MAL ALIMI 2017-07-25 2017-09-23 100.354 91.000
ASANSÖR RUHSAT YENİLEMELERİ İÇİN MONTAJLI MAL ALIMI İŞİ 2017-07-12 2017-09-11 189.684 169.900
92 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ MAL ALIMI İŞİ 2017-05-17 2017-10-02 625.757 449.419
42 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ MAL ALIMI 2017-05-12 2017-05-29 163.952 121.458
11 KALEM RAF SİSTEMLERİ MONTAJLI MAL ALIMI İŞİ 2017-05-11 2017-07-10 175.530 145.000
197 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ MAL ALIMI 2017-04-24 2017-06-23 194.988 166.631
11 KALEM MUHTELİF MOBİLYA VE MEFRUŞAT MALZEMESİ MAL ALIMI 2017-04-07 2017-06-07 136.930 128.600
3 KISIM MUHTELİF MOBİLYA, SPOR ALETLERİ VE ELEKTRONİK CİHAZLAR MAL ALIMI İŞİ 2017-01-03 2017-02-28 214.678 212.047

Devam Eden İşler

İhale Sözleşme Tarihi İş Bitiş Tarihi Yaklaşık Maliyet(TL) Bedel(TL)
21 AY SÜRELİ 974 KİŞİLİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ 2017-11-09 2019-09-30 67.452.001 65.354.430
3 KISIM ASANSÖR BAKIM VE MUAYENE KURULUŞU PERİYODİK KONTROL EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ 2019-02-08 2019-09-30 96.594 77.684
21 AY SÜRELİ 80 KİŞİLİK ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ 2017-12-06 2019-09-30 5.633.528 5.331.728